Vælgerne væltede ind til vælgermøde

POLITIK – Salen var stuvende fuld af veloplagte vælgere, og selv scenen blev befolket af publikum, da Ældre Sagen på Fanø satte de lokale, kommunale politikere og håbefulde kandidater stævne til vælgermøde i ’Striens’ teatersal. Til gengæld var ’forestillingen’ mere forudsigelig end spændende, uden dramatiske højdepunkter og med en iscenesættelse, der i høj grad byggede på gamle travere som færgefart, turisme, bosætning og økonomi.

Hvert politisk parti og lokale liste kunne stille med to kandidater – de fleste gjorde det – og fik to stramt afmålte minutter til at præsentere sig selv og deres lokalpolitiske program. Herefter var det Mogens Rieks fra Ældre Sagen, der med fast og kyndig hånd ledte politikere og publikum gennem en ’fler-akter’ på knap tre timer.

Mest opsigtsvækkende var et ’mellemspil’ om en energiplan for Fanø samt et konkret forslag fra Alternativet om, at den tidligere efterskole i den forbindelse bliver indrettet som et testcenter for nye projekter, eksempelvis nye, grønne løsninger i affaldshåndteringen.

”Vi har arbejdet med tanken i et stykke tid, og uanset valgets udfald vil vi fremlægge vores ideer for byrådet,” forudsagde partiets Julie Frey.

Ingen kom med direkte kommentarer til det konkrete forslag om at inddrage de ledige bygninger, men stort set alle var enige om, at Fanø bør have en energiplan. Miljølistens Niels Heinel manede dog til besindighed og ønsker et samarbejde med Esbjerg og Varde Kommuner, mens Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste slog til lyd for, at borgerne i videst muligt omfang bliver taget med på råd og inddraget i arbejdet.

”Til gengæld er der et rigtig godt udgangspunkt at arbejde på,” noterede Vestres Erik Nørreby, der pegede på, at Fanø allerede er den kommune i regionen, der har det laveste energiforbrug og den laveste udledning af CO2 pr. indbygger.

Lystbådehavnen i Nordby og den fremtidige taxa-situation fik også en del ord med på vejen. Endnu er der ikke sat et endeligt punktum i de to sager, men flere politikere – såvel siddende som måske kommende – mener, at lystbådehavnen ikke er blevet behandlet ordentligt.

”Jeg er parat til at ligge mig fladt ned og erkende, at vi ikke har gjort det godt nok,” fastslog Johan Brink Jensen fra Socialdemokratiet, mens Julie Frey fra Alternativet gik noget videre.

Hun betegnede sagen som et eksempel af værste skuffe, når det handler om samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet.

Vindmøller, byggeri i klitterne, mobning, kollektiv trafik og flere andre emner blev berørt i større eller mindre grad, men den egentlige debat og dramatikken udeblev, også selv om byrådsmedlem Kristian Lorenzen fra Det Konservative Folkeparti mindede tilhørerne om, at ’det er valgkamp – alt kan lade sig gøre…’

Top