Vadehavslisten melder klar til kommunalvalg

VALG – Med alt i alt 122 stemmer blev det ikke til faste pladser i byrådssalen for Vadehavslisten på Fanø efter kommunalvalget i 2013. Ikke desto mindre er listen klar til at tage valgkampen op igen, og bliver altså at finde på stemmesedlen, når det går løs den 7. november i år.

Det oplyser Jeppe Wille og Lone Müller Siggaard – begge Nordby – der er med til at bære stafetten videre efter listens oprindelige stifter, Dorthe Lund.

”Vi er en lille flok, der – med Dorthe Lunds velsignelse – vil videreføre Vadehavslisten ved efterårets valgkamp. Vi er politisk uafhængige, men tror på dialog, debat og åbenhed i de politiske processer, hvor vi vil anstrenge os for, at de beslutninger, der træffes, er til gavn for hele Fanø. Vi går til valg på et ønske om at gøre en forskel lokalt,” oplyser Jeppe Wille og Lone Müller Siggaard.

Intelligent vækst

De to politikere ’in spe’ peger blandt andet på, at beslutningen om, at Fanø skulle fortsætte som en selvstændig kommune, blev truffet med et overvældende flertal – og at velfærdsområdet med eksempelvis plejehjem, hjemmehjælp, sundhed, skoler og pasningsordninger, efter deres mening, er hele berettigelsen for den kommunale selvstændighed.

”Efter vores opfattelse, var det især frygten for, at vi på Fanø ikke selv ville få en særlig indflydelse på vores primære velfærdsområder, der afgjorde valget.  Derfor går vi til valg på intelligent vækst i den offentlige sektor. Vi ønsker, at ekspertisen i de forskellige, lokale institutioner skal høres og inddrages, inden der bliver gennemført væsentlige ændringer i arbejdsgange og ledelse”.

”Vi ønsker en aktiv kommune, der kan hjælpe og understøtte erhvervslivet, hvor vi især ser lokal nicheproduktion af diverse fødevarer som et marked, hvor der er masser af potentiale,” lyder en anden af de konkrete udmeldinger fra Vadehavslisten.

”Vi ønsker også en aktiv kommune i forhold til tilflytning – men samtidig en seriøs debat om, hvor mange mennesker, kommunen egentlig kan bære – uden at gå på kompromis med kvaliteten eller den umiddelbare tilgang til naturen”.

Nordby har bredt sig

”Derfor skal vi også have en seriøs debat om den udstykning af øen, der foregår. Når vi ikke har ret meget jord tilbage, er det så en god ide at udstykke det hele i storparceller…? De sidste fyrre år, har specielt Nordby bredt sig til alle sider – men det øgede indbyggertal på et par hundrede borgere står vel ikke mål med det areal, der er brugt. Vores holdning er, at hvis de kommunale tilbud til nye borgere er attraktivt nok, vil potentielle tilflyttere søge mod øen helt af sig selv,” mener Jeppe Wille og Lone Müller Siggaard.

Et ’stærkt tilbud’ til øens ældre og senior står også højt på Vadehavslistens valgprogram, ligesom den offentlige transport til og fra Sønderho skal fungere upåklageligt og så skal Fanø – selvfølgelig – have en lystbådehavn…

”Alt andet ville være urimeligt, både i historisk perspektiv men også som en del af det aktive liv, vi gerne vil tilbyde vore borgere. De nuværende problemer kan til dels henføres til, at der som regel ikke er mange stemmer i vedligeholdelse. Det må der findes en løsning på,” understreger de to talsmænd for Vadehavslisten.

Som en sidste ting peger Vadehavslisten på, at den vil skabe et pro-aktivt system i forhold til natur og miljø.

”Målet er, at undersøge muligheder i stedet for begrænsninger. Det skal ske i samarbejde med de implicerede organisationer og med et stort hensyn til naturen samt så sandeligt også med hensyn til de mennesker, der lever på øen. Vi skal alle være medspillere og udnytte det brand, som både ligger i Nationalparken og Fanø som en del af Unescos verdensarv”, slutter Jeppe Wille og Lone Müller Siggaard.

Top