Nyt budgetforlig sikrer opgradering af eventpladsen

Den kun cirka to uger gamle budgetaftale er allerede afløst af en ny

BUDGET – For kun cirka to uger siden blev der indgået et budgetforlig blandt de 11 medlemmer af byrådet på Fanø. Den aftale nåede ikke at blive ret gammel. Nu er der nemlig indgået et helt nyt, politisk forlig – om end der dog stadig er tale om et forlig, der bærer samtlige ’byrødders’ underskrift.

Den væsentligste ændring i forhold til den første budgetaftale er, at der nu bliver afsat 650.000 kr. til en opgradering af ’Eventpladsen’ og de omkringliggende arealer ved lystbådehavnen i Nordby.

Præcist hvad der skal ske med pladsen og området i det hele taget, er endnu ikke oplyst. Det ligger dog fast, at der har været rejst kritik af pladsens nuværende tilstand.

Eventpladsen har senest været en del af rammen om årets store strikkefestival, der nåede at blive udsat for massivt uvejr med blæst og regn, allerede inden åbningsdagen oprandt. Tidligere på året var det en anden festival, nemlig Fanø Vesterland, der indtog området med masser af musik, men også arrangementer som ’Vild med Vand’ har brugt pladsen i løbet af de seneste måneder.

Det nye forslag til ’finanslov 2018’ for Fanø Kommune er kommet i stand efter en gennemgang af de svar, der er kommet ind i høringsperioden – og med den politiske enighed in’mente, kan det nye forslag ventes endeligt vedtaget, når politikerne har det til anden behandling den 9. oktober.

 

Top