Nye analyser: Alligevel ingen blyforurening i lystbådehavn

FEJL – Nogen er åndet meget lettet op. Andres ører er så glødende røde, at de tangerer farven på de danske postkasser. Det viser sig nemlig, at lystbådehavnen i Nordby alligevel ikke er forurenet af bly. Der er sket en analysefejl. Det bekræfter rådgivningsfirmaet Orbicon, der – på vegne af Fanø Kommune – har haft et analysefirma til at se nærmere på havnens bund.

Forekomsten af bly truede ellers med at gøre en nødvendig oprensning af havnen til en særdeles dyr affære – i værste fald helt op mod seks millioner kroner for det samlede arbejde.

Nu er der udsigt til, at projektet kan blive et par millioner kroner billigere for Fanø Kommune og Fanø Sejlklub, der i givet fald skal dele regningen mellem sig.

”Det er selvfølgelig meget beklageligt, at der har været en fejlberegning i analyseresultaterne, konstarerer Lars Brammer Nejrup fra firmaet Orbicon.

“Men når vi er kommet os over det, er det jo glædeligt, at der ikke er en blyforurening i Fanø Lystbådehavn. Det vil gøre det meget billigere at få oprenset havnen end først antaget,” fortsætter han.

De første analyseresultater viste, at havnen i et delområde var forurenet med bly. For at undersøge, hvorvidt der var tale om en såkaldt ’punkt-forurening’, bestilte Fanø Kommune en enkeltvis analyse af de fem prøver, der var taget i lige præcis dét område. I den første analyse var prøverne fra området nemlig analyseret samlet.

Ved analysen af de fem prøver enkeltvis viste det sig, at analysefirmaet havde lavet en fejl ved deres analysemetode. Samtlige prøver fra lystbådehavnen er nu analyseret enkeltvis, og Orbicon er i gang med at lave et helt nyt notat, der kan danne grundlag for en kommende oprensning af lystbådehavnen.

Orbicon havde vurderet at oprensningen af det blyforurenede område kunne beløbe sig til mellem 1,8 og 3,6 millioner kroner, idet materialet i givet fald skulle deponeres på land.

”Det er da glædeligt, at lystbådehavnen kan oprenses langt billigere end først antaget, men jeg ærgrer mig da over, at vi først fik helt forkerte resultater,” lyder det fra viceborgmester Marius Nielsen, V.

Han virker dog ikke helt så oprørt over de fejlagtige udmeldinger som formanden for sejlklubben, John Nielsen:

”Det er rystende, at der kan opstå så graverende fejl hos godkendte analysevirksomheder. Jeg håber, at vi kan stole på de nyeste data – men det er positivt, at de nye analyser viser en mindre forurening. Jeg forventer, at vi nu får lavet nogle beregninger på, hvad det vil koste at drive havnen i fremtiden,” siger John Nielsen og tilføjer, at han ser frem til at det forberedende arbejde til en oprensning bliver sat i gang.

Fanø Kommune og bestyrelsen for Fanø Sejlklub har aftalt at mødes den 31. juli for at drøfte næste skridt i sagen om lystbådehavnen. De to parter forhandler i øjeblikket om, hvorvidt sejlklubben kan – og vil – overtage driften af den kommunaltejede lystbådehavn.

Top