Informationsmøde om den nye kommuneplan

En helt ny kommuneplan, der udstikker rammer og retningslinjer for udviklingen på Fanø frem til år 2030 er på vej gennem ’systemet’. Byrådet har nikket ja til den, og lige nu er det så borgerne, der har mulighed for at komme med forslag og gode ideer, indsigelser og kommentarer.

Det kan de gøre frem til den 10. november, men tirsdag aften var der budt til informationsmøde om planen på Fanø Skole. Et halvt hundrede borgere troppede op for at høre mere om, hvilke muligheder og rammer – men også begrænsninger – de lokale politikere har tænkt sig skal gælde for Fanø Kommune i de kommende tolv år.

Mødet blev ledet af borgmester Erik Nørreby, mens Anette Simmelsgaard, der er forvaltningschef for erhverv, teknik og borgerservice, stod for gennemgangen af planens hovedpunkter. Når høringsfasen er overstået og borgernes gode forslag og kommentarer er indarbejdet, skal kommuneplanen til fornyet behandling i byrådet.

 

Top