Fanø Posten 25. august 2018

Læs som e-paper

Læs bl.a. om:

  • Mistillid kaster skygger over nyt udvalg og byrådsklimaet
  • Fanø Dagbog har allerede nye idéer i hovedet
  • Sønderho Havn har nu valgt entreprenør
  • Ren Strand Fanø modtager en million fra Velux Fonden
  • Brandvæsen søger frivillige

– og meget, meget mere!

Rettelse:
I forsideartiklen om byrådsmødet 20. august fremgår det, at kommissoriet for det nye §17, stk. 4-udvalg blev stemt igennem med den undtagelse, at bæredygtighedsdelen blev taget ud som en selvstændig del. Forslaget om den ændring nåede dog aldrig til afstemning, og derfor blev kommissoriet stemt igennem uden ændringer.
Fanø Posten beklager fejlen.

Udvalgsformand Christian Lorenzen, ENT-udvalget, har desuden påpeget, at underrubrikken ’Skarp kritik fra oppositionen har forgiftet byrådets samarbejde med nyt klimaudvalg’ sprogligt lægger skylden for det dårlige samarbejdsklima på oppositionen.
Der skulle rettelig have stået: ’Uenighed om nyt klimaudvalg har forgiftet samarbejdsklimaet i byrådet’.
Fanø Posten beklager den sproglige unøjagtighed og slagside i underrubrikken.

I artiklen er Christian Lorenzen desuden citeret for bl.a: 
”… Det virker helt ærligt temmelig bizart og det kunne ligne personlige grunde.”
Det ordrette citat er: 
”… Det virker helt ærligt temmelig bizart, og det kunne ligne, at der er nogle personlige, relationsmæssige forhold hos den politisk udpegede formand for 17,4-udvalget til grund.”

Top