Ekstraordinært byrådsmøde om kommuneplanen

Hele artiklen i PDF-format

PLAN – De 11 medlemmer af byrådet på Fanø kan se frem til et særdeles travlt efterår, hvor et af de aller­vigtigste punkter bliver at få blåstemplet den nye kommuneplan, inden et nyvalgt byråd træder sammen efter årsskiftet.

Af samme grund er et ekstraordinært byrådsmøde sat ind i kalenderen til om formiddagen torsdag den 31. august, i øvrigt samme dag, som de politiske forhandlinger om det kommunale budget for 2018 for alvor går i gang.

Kommuneplanen er den overordnede ’køreplan’, der udstikker retningslinjerne for den udvikling, politikerne mener, skal gælde for Fanø i de kommende 12 år – men dog ikke mere fastlåst, end at planen, i større eller mindre grad, bliver revideret hvert fjerde år.

”Planen handler om alt fra bolig- og erhvervsområder, landbrug, sommerhuse, bevaringsarbejde, gader og veje – faktisk alt, hvad der har med fysisk planlægning at gøre.”

”Det er den overordnede plan, der er fundamentet for al anden kommunal planlægning”.

Det fortæller Anette Simmelsgaard, der er forvaltningschef for erhverv, teknik og borgerservice. Dermed er det også hende og hendes medarbejdere, der har ansvaret for, at alting er klappet og klart til politisk behandling på den sidste dag i august.

Anette Simmelsgaard kan også fortælle, at byrådet denne gang har ønsket en fuldstændig revision af den gældende kommuneplan.

’Posen’ bliver altså rystet for alvor, hvilket blandt andet hænger sammen med de ændringer af Planloven, der tidligere i år blev vedtaget af Folketinget.

”Når – eller hvis – politikerne vedtager kommuneplanen, skal den sendes i en otte uger lang høring blandt borgerne. Her har alle mulighed for at komme med kommentarer, forslag og indvendinger, inden planen igen kommer til politisk behandling. Det sker den 18. december, så der skal ikke meget  til, før det hele bliver forsinket,” mener Anette Simmelsgaard.

Til gengæld kan hun ikke sige noget om, hvorvidt der bliver inviteret til borgermøde om den nye kommuneplan. Det er en ren politisk afgørelse, men det har tidligere været praksis at arrangere et informationsmøde, når planer af denne kaliber skal gennem den politiske mølle.

Men én ting er behandlingen på det ekstraordinære byrådsmøde. Inden kommuneplanen kommer så langt, skal den også behandles i de forskellige politiske udvalg. Derfor er der en stram ’køreplan’ – og derfor har de administrative medarbejdere haft nok at se til på det sidste.

En af dem er arkitekt og byplanlægger Anne Bjerggaard, der nok er en af de medarbejdere, der har haft planen tættest inde på livet. Faktisk har hun ikke haft tid til at beskæftige sig med ret meget andet siden februar, hvor byrådet vedtog den ’strategi’, der er grundlaget for hele planen.

”Undervejs har vi haft en række møder, eller ’pit-stop’, med politikerne, hvor vi har fået afprøvet om vi var på rette spor eller ej, og nu er vi ved at være i mål,” fortæller Anne Bjerggaard, der som sin næste store opgave kaster sig over en revision af den bevarende lokalplan for Sønderho.

 

Top