Cobra-kablet snor sig nu fra øst til vest

COBRA CABLE – Et 11 kilometer langt og op til femten centimeter tykt højspændingskabel snor sig nu gennem Fanøs undergrund, fra Pælebjerg i vest til Klingebjerg i øst.

Det er selskabet Energinet, der kan melde ’færdigt gravearbejde’ på opgaven med Fanø-delen af det i alt 327 kilometer lange ’Cobra Cable’, der – som en grøn motorvej – først og fremmest skal sende grøn strøm fra dansk vindkraft og solenergi til Holland.

Og faktisk er kablet udlagt som ’dobbeltkabel’, ligesom det er suppleret med et fibernetkabel, der gør det muligt at udveksle data mellem de tekniske anlæg, der skal etableres på strækningen mellem de to lande.

Senere på sommeren eller i begyndelsen af efteråret, bliver søkablerne fra Vesterhavet forbundet med landkablerne på det vestlige Fanø.

Det samme sker på det østlige Fanø, hvor andre søkabler skal knytte forbindelsen til den jyske vestkyst. Samtidig bliver der bygget to mindre teknikhuse til kablets lysleder i krydset mellem Postvejen og Albuevej.

”Og så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor vi ikke bare har lagt kablet som søkabel syd om Fanø i stedet for at grave os tværs over øen”, lyder det fra Energinets Poul Erik Pedersen, der også har et særdeles godt svar.

”Storm, vind og vejr kan skabe en højdeforskel i havbunden på helt op til 10-12 meter. Altså skulle vi overvåge et søkabel i det område konstant. Det ville blive en meget dyr affære”, fortæller han.

I løbet af efteråret er det også planen, at der skal ryddes op efter det store gravearbejde, ligesom der skal plantes nye træer til erstatning for dem, der er blevet fældet i forbindelse med arbejdet. Faktisk kan det slet ikke lade sig gøre at plante nye træer før til efteråret, men ikke desto mindre vil det tage nogle år, før alle spor af arbejdet er slettet.

Sammen med de 11 kilometer kabel, adskillige entreprenørmaskiner og andet materiel er der i øvrigt også fragtet 3.000 kubikmeter sand til Fanø i forbindelse med projektet.

”Det kan virke lidt som at køre sand til Sahara, men det er nødvendig at omslutte kablerne med sand, da de kan blive ret varme. Sandet fungerer altså som en varmeleder,” fortsætter Poul Erik Pedersen.

Det kraftige højspændingskabel er gravet cirka halvanden meter ned i jorden – et arbejde, der er udført i mindre etaper på 10-15 meter ad gangen. Det er sket for at undgå lange kabelrender, der skulle stå åbne i dagevis.

Gravearbejdet begyndte i midten af juni og har strakt sig over en månedstid.

Undervejs bød Energinet alle interesserede til et ’åbent hus’ ved den gamle skovløberbolig på Postvejen mellem Nordby og Sønderho. Knap hundrede mennesker benyttede sig i løbet af dagen af muligheden for at høre mere om projektet, hvor Energinet også trakterede med diverse lækkerier.

Top