Byrådet ser på nye strandtoiletter

Hele artiklen i PDF-format

INVESTERING – Byrådet skal inden længe tage stilling til, hvorvidt de vil investere godt halvanden million kroner i nye og mere tidssvarende strandtoiletter ved Fanø Bad og Rindby Strand.

På budgettet er der allerede i dag afsat 450.000 kroner til en renovering af de to toiletbygninger – men spørgsmålet er, om ikke en total udskiftning er en bedre løsning på lang sigt.

Det mener i hvert fald medlemmerne af Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget. Her har sagen været til debat, og indstillingen til byrådet er, at der også her bliver sagt god for investeringen.

De nuværende toiletbygninger er fra 1966. De er ikke frostsikrede og er heller ikke tidssvarende i deres indretning, i antallet af toiletter og i forhold til tilgængeligheden for ’borgere med nedsat funktionsevne’, som det hedder i oplægget fra den kommunale forvaltning. Heri hedder det også, at bygningerne er i en sådan stand, at det næppe er rentabelt med en fortsat vedligeholdelse.

Men der er altså aktuelt ’kun’ 450.000 kroner at gøre godt med. Den samlede udgift er beregnet til 1.520.000 kroner – altså mangler der godt en million kroner. Til gengæld har kommunen afsat godt tre millioner kroner til den generelle vedligeholdelse af kommunale bygninger. De penge er ikke brugt endnu, så her kan de resterende penge til nybyggeriet måske findes, mener Erhvervs-, Natur og Teknikudvalget.

Byrådet har tidligere udtrykt ønske om, at de to toiletbygninger bliver holdt åbne i vinterhalvåret. Derfor ligger det  også i oplægget fra forvaltningen, at nye bygninger bliver opført, så de helt eller delvist kan opvarmes om vinteren.

Forvaltningen anbefaler desuden, at de nye bygninger i givet fald bliver opført på de eksisterende sokler – men minder også om, at den nuværende toiletbygning ved Fanø Bad ikke ligger på en kommunal grund. Altså skal den private grundejer give sin accept til byggeriet.

Samtidig lyder vurderingen på, at der er et behov for nye toiletbygninger ved Fanø Bad og Rindby Strand for at facilitere det stigende antal strandgæster og i det hele taget skabe bedre forhold for turister og gæster – med og uden handicaps – på alle tider af året.

Top