Alternativets Sofie Valbjørn bliver ny borgmester

VALGKUP – Lørdag formiddag blev den indgåede konstitueringsaftale mellem Fanø Lokalliste, Det Konservative Folkeparti, SF og Alternativet væltet totalt over ende på Fanø. En helt ny aftale er, i 11. time inden lovens krav om en endelig konstituering, indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Miljø- listen og Alternativet – en aftale, der gør 42-årige Sofie Valbjørn fra Alternativet til ny borgmester fra årsskiftet.

”Venstre, Socialdemokratiet og Miljølisten har tilbudt mig en aftale, jeg ikke kan sige nej til. Dels bliver jeg borgmester, og får dermed en platform til at føre nogle af mine mærkesager ud i livet, dels håber jeg, at vi, med mig som borgmester, kan få en bredere konstituering end den, der hidtil har været udsigt til”, siger Sofie Valbjørn til Fanø Posten.

Umiddelbart er den nye aftale dog ikke bredere end den, der hidtil har været på bordet. I begge tilfælde er der tale om et flertal på seks mandater mod et mindretal på fem mandater. Alligevel er der en hel del, der tyder på, at Fanø Lokalliste vil bakke op om Sofie Valbjørn og den nye aftale – også selv om det vil koste lokallistens Kristine Kaas Krog den post som borgmester, hun ellers var udset til.

”Vi arbejder begge for et grønnere og mere bæredygtigt Fanø, ligesom både lokallisten og jeg går stærkt ind for, at der for borgerne skal være mere åbenhed og inddragelse i såvel det politiske virke som det administrative arbejde på rådhuset. Derfor håber jeg også, at Lokallisten vil være med til at skabe den brede konstituering, vi alle ønsker os,” fastslår Sofie Valbjørn.

Hun tilføjer, at hun også gerne ser SF og Det Konservative Folkeparti i den nye konstituering – og at det spørgsmål vil blive afklaret i de kommende dage.

Kristine Kaas Krog oplyser, at Fanø Lokalliste, der får to mandater i det nye byråd, lige nu overvejer situationen. Det samme gør SF og Det Konservative Folkeparti, hvor Christian Lorenzen, der ellers var udset til at blive ny viceborgmester, ikke lægger skjul på, at han er chokeret over den seneste udvikling.

I Hurlumhejhuset

”Jeg står med mine børn i Tivoli i København da jeg får meddelelsen. Vi er faktisk – måske meget sigende for situationen – på vej i ’Hurlumhejhuset’. Jeg er dybt forundret, faktisk chokeret. Jeg har derfor lige nu heller ingen yderligere kommentarer”, lyder det fra Christian Lorenzen.

Fanøs nuværende borgmester, Venstres Erik Nørreby, er derimod godt tilfreds med den nye aftale, der indebærer, at han bliver ny viceborgmester.

”Den hidtidige forhandlingsleder, Kristine Krog Kaas, kørte fast i sine bestræbelser på at få en bredere konstituering. Vi har haft adskillige møder med den gruppe, hun har stået i spidsen for, men har ikke kunnet blive enige. Derfor har Venstre, Socialdemokratiet og Miljølisten drøftet mulighederne for en anden model, og den har vi fundet ved at tilbyde Sofie Valbjørn borgmesterposten. Det er en god og stabil løsning, og jeg håber, den kan finde fodfæste hos de øvrige partier og lister, så vi får en bredere konstituering end der var lagt op til”, fortæller Erik Nørreby.

Sofie Valbjørn er opvokset på Fanø. Hun har læst antropologi og socialvidenskab ved Københavns og Roskilde universiteter, og vendte tilbage til Fanø for fem år siden. Hun er gift med Olivier og parret, der bor i Nordby, har tre drenge på fem, 12 og 15 år. Hun er ansat som specialkonsulent ved Esbjerg Kommune og har tidligere været aktiv hos Fanø Miljøforening, hvor den politiske liste, Miljølisten, er forankret.

”Jeg blev dog grebet af de tanker, ideer og holdninger, der fulgte med stiftelsen af Alternativet, og meldte mig ind i det nye parti, ligesom jeg har været med til at stifte lokalforeningen her i området”, fortæller hun.

På landsplan bliver hun Alternativets første – og eneste – borgmester udenfor København. Ved valget den 21. november fik hun 107 personlige stemmer, mens partiet som helhed fik 175 stemmer.

Top