2016-regnskabet godkendt – med mere end skindet på næsen

 

ØKONOMI – De 11 medlemmer af Fanø Byråd har taget endelig, økonomisk afsked med 2016, og det blev ikke så slemt, som nogen måske havde frygtet. Det kommunale regnskab, der blev præsenteret på byrådets møde i maj, viser et overskud på små tre millioner kroner, lidt mindre end det forventede overskud, der var budgetteret til ca. 4,2 millioner kroner

I 2015 var den kommunale økonomi ellers tæt på at blive sendt til tælling. Det blev nødvendigt med både besparelser og en stigning i skatteprocenten, men – ifølge borgmester Erik Nørreby, V – er der udsigt til en stabil økonomi, endda med en stigende kassebeholdning i de kommende år.

”Vi kunne have frygtet nogle kommentarer og løftede øjenbryn fra revisionens side, men ’slipper’ med en opfordring til at fortsætte med en stram økonomistyring, og i det hele taget holde et vågent øje med udgifter contra indtægter i tiden, der kommer,” fortalte borgmesteren ved regnskabets fremlæggelse.

I 2016 har Fanø Kommune arbejdet målrettet med områderne erhverv, turisme og bosætning. Indsatsen har ført til en stigning i antallet af turister og en markant vækst i indbyggertallet, ikke mindst når det handler om børnefamilier.

”Det har især afspejlet sig i salget af byggegrunde samt i interessen for at leje boliger på Fanø,” oplyser borgmesteren, der kunne fortælle, at der i 2016 blev solgt fem byggegrunde.

Desuden er der sat gang i byggemodning og etablering af tilkørselsforhold til udstykningsområdet ved Vesternasen.

”Også udstykningsområdet ved Storetoft er ved at blive byggemodnet, mens det til gengæld ikke har været muligt at imødekomme behovet for lejeboliger.”

På byrådsmødet kom det også frem, at specialområdet for børn og voksne er presset, ikke bare på Fanø, men i landet som helhed. I 2016 blev det derfor nødvendigt med en tillægsbevilling. De penge er dog stort set hentet hjem igen via et mindre forbrug på andre områder. Eksempelvis har der været færre udgifter til flygtninge end forventet – fordi der generelt er kommet færre flygtninge end ventet til Danmark.

På byrådsmødet var der ros til regnskabet fra blandt andre Venstres Dennis Feldberg, der slog til lyd for, at der bliver satset endnu mere på tilflytning og turisme i de kommende år. Til gengæld ønsker han, at det sociale område bliver styret med hård hånd.

Også Miljølistens Niels Heimel roste regnskabet, mens der var mere knubbede ord fra konservative Christian Lorenzen. Han fandt ingen særlig grund til at være stolt af regnskabet, og pegede blandt andet på, at afdrag på en stor lånebyrde har ’låst’ anlægsbudgettet, så det kniber med penge til nye anlæg og investeringer.

Men bortset fra den bemærkning var det et enigt byråd, der kunne godkende regnskabet.

 

 

Relaterede artikler

Top