Mistillid kaster skygger over nyt udvalg og byrådsklimaet

Rettelse:
I artiklen om byrådsmødet 20. august fremgår det, at kommissoriet for det nye §17, stk. 4-udvalg blev stemt igennem med den undtagelse, at bæredygtighedsdelen blev taget ud som en selvstændig del. Forslaget om den ændring nåede dog aldrig til afstemning, og derfor blev kommissoriet stemt igennem uden ændringer.
Fanø Posten beklager fejlen.

Udvalgsformand Christian Lorenzen, ENT-udvalget, har desuden påpeget, at underrubrikken ’Skarp kritik fra oppositionen har forgiftet byrådets samarbejde med nyt klimaudvalg’ sprogligt lægger skylden for det dårlige samarbejdsklima på oppositionen.
Der skulle rettelig have stået: ’Uenighed om nyt klimaudvalg har forgiftet samarbejdsklimaet i byrådet’.
Fanø Posten beklager den sproglige unøjagtighed og slagside i underrubrikken.

I artiklen er Christian Lorenzen desuden citeret for bl.a:
”… Det virker helt ærligt temmelig bizart og det kunne ligne personlige grunde.”
Det ordrette citat er:
”… Det virker helt ærligt temmelig bizart, og det kunne ligne, at der er nogle personlige, relationsmæssige forhold hos den politisk udpegede formand for 17,4-udvalget til grund.”

 

BYRÅDSMØDE – Arbejdet med et nyt udvalg, der skal sikre klimaet på Fanø, har i den grad forurenet samarbejdsmiljøet i kommunens byråd.

På byrådsmødet mandag den 20. august nåede stemningen et historisk lavmål.

Her rettede den såkaldte femmandsgruppe med bl.a. Christian Lorenzen, formand for Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget, en voldsom kritik mod borgmesteren og hendes seksmandsgruppe. En af stridens helt store knaster er, at oppositionen ikke er blevet inddraget i forarbejdet til det nye §17, stk. 4-udvalg.

”Det kunne ligne en tanke, at vi som mindretalsgruppe skal fratages mulighed for at arbejde med disse områder i det udvalg, hvor vi er sikret et flertal, nemlig ENT-udvalget. Det virker helt ærligt temmelig bizart og det kunne ligne personlige grunde,” sagde Christian Lorenzen på byrådsmødet.

Først via en sagsindsigt fandt oppositionen ud af, at arbejdet med udvalgskommissoriet har været i gang siden februar, hvilket udvalgsformanden mildest talt var temmeligt forarget over. Den skarpe kritik fik til sidst Niels Heinel fra Miljølisten – og formand for det nye udvalg – til at tage ordet.

”Det er ikke kun kritik, som I kommer med. Det er et negativt angreb, som er uden lige her i byrådssalen, for det er slet ikke dét, det handler om. Det handler om at løfte en opgave for borgerne her på Fanø,” siger Niels Heinel.

Også Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste – der ved byrådsmødet forlod Social- og Sundhedsudvalget for at træde ind i netop ENT-udvalget – brugte stærke vendinger overfor borgmester Sofie Valbjørn. 

”Borgmesteren og dennes flertal valgte at sidde på materialet i omkring seks måneder for til sidst at trumfe med en magtdemonstration, hvor kommissorium og forankringen af de overordnede linjer i det nye udvalg ikke tilfaldt ENT-udvalget, hvor mindretallet som det eneste udvalg har flertal,” siger Kristine Kaas Krog.

”Det er en udhuling af ENT-udvalgets indflydelse, og det er endnu et eksempel på, at borgmesteren blot snakker om villighed, generøsitet og samarbejdsånd, men når det kommer til ægte initiativ, så er der kun gammeldags magtpolitik tilbage.”

Sofie Valbjørn tog til genmæle og understregede, at det på intet tidspunkt har været hensigten af putte med materialet omkring arbejdet med 17,4-udvalget.

”Det er sådan set meget almindeligt, at man arbejder over en periode med sådan et kommissorium, inden det når frem til udvalg og byråd,” sagde Sofie Valbjørn, der senere ytrede ønske om, at byrådet i højere grad skulle samle sig.

”For mig er samarbejde at skabe en dialog og se, om vi kan mødes og finde nogle kompromisser. Det er sådan, jeg helst så byrådet arbejde. Jeg så helst, at vi ikke sad i de her fem- og seksmandsgrupper, men at vi sad 11 byrådsmedlemmer og havde en god dialog,” sagde borgmesteren.

17,4-udvalgets kommissorium endte med at blive stemt igennem af seksmandsgruppen med den undtagelse, at bæredygtighedsdelen blev taget ud som en selvstændig del efter ønske fra Karen Jeppesen. Efter mødet ville Christian Lorenzen ikke afvise, at sagen får et efterspil.

”Sagen er rendyrket eksklusion. Det er oplagt, at et udvalg, der skal arbejde med energiplanlægning og klimatilpasning, hører under ENT-udvalget. I de fire år, jeg har været med, er ENT-udvalget blevet nævnt, når de her begreber er kommet på bordet. Så jeg mener ikke, at det er lovmedholdligt, at flertallet vælger at tømme et stående udvalg for kompetencer. Så vi vil i den grad holde øje med, at de ikke gør det her en gang til,” siger udvalgsformanden.

Så I vil lade seksmandsgruppen slippe i denne omgang med en løftet pegefinger?

”Ikke ubetinget. Det vil jeg ikke forholde mig til, men jeg står ikke her og garanterer, at vi ikke kører en tilsynssag eller et civilt søgsmål.”

Relaterede artikler

Top