Hans har holdt sølvbryllup med brugsen

Hans Mathiasen har forladt formandsposten i Fanø Brugsforening efter et sidste rekordår. Nu gælder det børnebørn og kulturoplevelser

Hent hele artiklen som to PDF-filer her og her

BRUGSBEVÆGELSE – Fra 30 til rekordstore 156 millioner kroner i omsætning, nybyggeri, fusion med Dagli’brugsen i Sønderho, opkøb af en benzintank og en blomsterbutik. Jo, Fanø Brugsforenings nu afgåede formand Hans Mathiasen, 75, der har holdt sølvbryllup med Fanø Brugsforening, har været formand i 22 år og har kørt parløb med uddeler Bent Kruse Madsen siden 1999, har meget at se tilbage på.
Hans efterfølger kan vi desværre ikke fortælle om her, da generalforsamlingen blev holdt torsdag aften efter avisens trykning. Men vi besøger ham, banker på med spætten på døren og får en god kaffesnak om fortid og fremtid.

 Maleriet af den skonnertbrig, som hans oldefar Hans J. Mathiasen var ejer af og kaptajn på. Hansigne Marie – det sidste skib i familiens eje – blev bygget i Nordby på Fanø i 1867 og forliste i 1877 på en sejlads fra Hasle til Sankt Petersborg med 6000 ildfaste klinker. Besætningen blev reddet.


Maleriet af den skonnertbrig, som hans oldefar Hans J. Mathiasen var ejer af og kaptajn på. Hansigne Marie – det sidste skib i familiens eje – blev bygget i Nordby på Fanø i 1867 og forliste i 1877 på en sejlads fra Hasle til Sankt Petersborg med 6000 ildfaste klinker. Besætningen blev reddet.

Det viser sig, at hans familie faktisk har ’huseret’ på Fanø langt tilbage. Hans ene oldefar var ejer af og skipper på Hansigne Marie, der gik ned i 1877. Hans egen karriere har dog især udfoldet sig i Jylland – og på land.
”Efter min HHX studerede jeg andelsteori. Det med andelstanken og små bysamfund, der går sammen om en andelsvirksomhed, har altid fascineret og interesseret mig. Den der tanke med at ’det man tjener, det deler man’ kan jeg godt lide.” fortæller han.
Efter studierne i Aarhus fik han da også ansættelse i FDBs centralafdeling ved FDB-fabrikkerne i Viby J, hvor Deres udsendte selv arbejdede i sommerferierne. I 1984 flyttede han til Fanø.
”Jeg skulle være forstander på Esbjerg Højskole, og en del af min mors slægt kommer jo herfra, så jeg har tilbragt mange somre her,” forklarer han om valget af bopæl.

Begivenhedsrige år
Med sin interesse for andelsbevægelsen og brugsbevægelsen var det naturligt at gå ind i bestyrelsen. Formandsposten fulgte tre år senere. De følgende år blev begivenhedsrige.
”Den største begivenhed, jeg kan se tilbage på, var byggeriet af den ny SuperBrugsen-butik. Vi var i pladsnød og havde købt arrestbygningen i Nordby, der lå perfekt på en meget stor grund. Kommunen bakkede det op, men sikke en debat, det gav! Der var tusindvis af læserbreve. Og stakkels Niels Heinel fra byrådet blev udsat for dødstrusler fra en lokal forretningsmand, der vist fik 40 dages betinget fængsel for det,” erindrer han og viser avisudklip fra den store debatkrig og fra politisagen.
”Vi endte med at holde en ekstraordinær generalforsamling med 800 deltagere, og den viste, at 80 procent bakkede op om byggeriet. Så faldt sagen til ro, og i 2015 stod den ny SuperBrugsen der,” fortæller han.

Fusion med Sønderho
Undervejs i de 22 år var der også en stille, fredelig og lykkelig fusion med brugsen i Sønderho.
”Merete Engsted fra Sønderho kom selv og foreslog det, og selv om vi måske var lidt skeptiske, endte det jo godt. Dagli’brugsen er i dag en velkørende forretning og er meget vigtig for Sønderho,” siger Hans Mathiasen.
Glødende diskussioner var der også, da han sad i bestyrelsen for Fanø Kunstmuseum i Sønderho. Bestyrelsen med ham i spidsen for byggeudvalget ville ombygge det gamle elværk i baghaven og bygge et udstillingslokale, og det gav på bedste Fanø-manér også høj søgang.
”Folk sagde, at det aldrig kom op at stå. Jeg blev også standset af en borger, og hun var harm over, at vi ikke byggede noget i gammel Fanø-stil med småsprossede vinduer. Men vi havde jo brug for en udstillingsbygning med mange ubrudte vægge at hænge værker på,” fortæller han med et skævt smil.

Blomster på vej mod balance
Fanø Blomster har foreløbig været en dyr investering for Fanø Brugsforening, men det har ligget bestyrelsen meget på sinde, at den gamle brugsbygning skulle summe af liv.
”Men vi arbejder på det, og butikken bevæger sig mere og mere mod balance,” påpeger han.
Investeringen i OK-benzintanken var ikke noget, der lå lige for, men:
”Den daværende borgmester Erik Nørreby sagde til os, at øen jo ikke kunne undvære et sted, hvor folk kunne få brændstof. Og så påtog vi os også det ansvar.

Kultur i København
Nu, hvor det er slut med Fanø Brugsforening, hvad så?
”Vi har lige solgt sommerhuset ved Limfjorden og købt en lejlighed i København, hvor vi skal opleve noget kultur. Jeg kan også lide at læse, går 10 km hver dag, er bolværksmatros hos Martha og sejler gerne sammen med min bror i hans Nordic Cruiser. Jeg er også med i et lystfiskerlav ved Sneum Å og kan lide at rejse i Europa. 13 børnebørn er der også. Jeg skal nok få tiden til at gå,” slutter han.

Blå bog Hans Mathiasen

 • Født den 23. februar 1946 (75 år), gift med Anne-Marie Frandsen, fem sammenbragte børn, 13 børnebørn. Bor i Nordby, har i en årrække haft sommerhus ved Limfjorden
 • merc i organisation og marketing, Handelshøjskolen i Århus
 • 1974-76: Fuldmægtig i FDB – Viby centralafdeling
 • 1976-80: Adjunkt Viborg Handelsskole
 • 1980-84: Souschef Silkeborg Handelskole
 • 1984-2008: Forstander/Direktør Esbjerg Handelskole/ Handelsgymnasium/EDB Skole/Erhvervsakademi
 • Bestyrelsesposter og formandsposter:
 • Fanø Brugsforening
 • VUC Vest
 • Esbjerg Ungdomsskole
 • Fanø Kunstmuseum
 • Nykredit Styrelsesråd/repræsentantskab

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top