Genfødslen af Fanø Bad går nu i gang

Hele artiklen i PDF-format

I midten er ’lyscirklen’ på tre lygtepæle i egetræ og delvist placeret på en anlagt klit. Lysskulpturen bliver en visuel velkomst til Fanø Bad både dag og aften året rundt.

Det vindende skitseprojekt for forvandlingen af Fanø Bad til en moderne badeby, som Fanø Posten præsenterede i februar, bliver nu realiseret.

Siden februar har en ny konstruktiv snak mellem alle involverede parter ført frem til det endelige resultat. Det færdige projekt er derfor godt forankret hos Fanø Bads grundejere og de forretningsdrivende. Fanø Bad Feriecenter på Golfvejen har dog besluttet ikke at være med i processen for nærværende.

Belægningen, som er det bærende element i projektet, bliver teglklinker i ’sandfarvede’ nuancer. Klinker der samler de mange forskellige farvenuancer i Fanø Bads bygninger og de øvrige belægninger.

img_6007-copy

Udover at skabe et oplevelsesrum gennem belægningen, bliver der til Fanø Bad designet helt nye og unikke byrumsmøbler og gadebelysning med egetræslygtepæle.

Forvandlingen starter i januar. Datoen for det ’første spadestik’ er endnu ikke på plads, men HedeDanmark, der er entreprenør på opgaven, starter allerede i begyndelsen af januar med rydningen af de områder, hvor den ny belægning og klitbedene skal anlægges.

I henhold til kontrakten mellem bygherren Fanø Kommune og HedeDanmark skal arbejdet være afsluttet senest den 11. maj og afleveres til Fanø Kommune den 15. maj.

Det er aftalt, at der ikke arbejdes i påskeugen 10.-17. april.

Ejerforening var skeptisk i starten

I februar 2016 udtalte formanden for Ferielejligheder Fanø Bad, det tidligere Hotel Fanø Bad, Jonna Bacher til Fanø Posten:

”Vi er ikke imod projektet som sådan, men forstår ikke, hvorfor arealerne ved Ferielejligheder Fanø Bad ikke er inddraget yderligere.”

I dag, ni måneder senere, kan resultatet af en konstruktiv dialog og aktiv involvering ses i projektet. Ferielejligheder Fanø Bad bliver nu en central del af ’torvet’, ved at arealet til restaurantens udeservering bliver integreret i løsningen.

”Vi er glade for, at Realdania og Fanø Kommune har set det potentiale, vi har til at være en central del af den samlede løsning,” siger Jonna Bacher nu.

”Projektet vil bidrage til, at Fanø Bad kan holde åbent hele året,” forventer hun.

Ejerforeningen har allerede for egen regning fjernet et skur, så ’torvet’ kan få en markant afgrænsning med et bølgende lamelhegn. Et eksempel på, at når grundejerne ser mulighederne, vil man også gerne bidrage økonomisk.

Det er netop en del af Realdanias målsætning, at i de projekter, hvor de er involveret, skal de være en katalysator for yderligere investeringer og nye initiativer. Det gælder også Fanø Bad.

Kunststøtte til møbelkunst

Statens Kunstfond støtter tre underprojekter med en halv mio. kr.

Et færdselsprojekt, hvor der arbejdes med naturlige fartregulerende tiltag. Ud over fart, måles der på de bløde trafikanter og deres adfærd før og efter projektet.

Et kantzoneprojekt, hvor gaderummet og bygningerne, der vender ’forkert’ skal spille bedre sammen

Et møbelprojekt, hvor kunstfonden dækker udviklingen af alle by-møbler, belysningsarmaturer og lygtepæle samt produktionen af flere af møblerne

2016-12-16-15-36-59

By-møblerne designes, udvikles og produceres de kommende uger på Morten Gehls værksted i København. I løbet af foråret bliver de færdiggjort og monteret på Fanø af Huus-Byg.

Klitterne indtager Fanø Bad

I foråret og sommeren 2015 mødtes grundejere og inviterede med særlig interesse i Fanø bad til en række idé- og udviklingsmøder, hvor grundlaget for Fanø Bads forvandling til en moderne badeby blev skabt.

Der blev på workshoppen blandt andet besluttet en række kvaliteter, der skulle prioriteres i et kommende projekt.

Fred, ro og afslapning’ skal være i balance med ’aktiviteter og liv året rundt’

Naturen kan trækkes ind i byen og understøtter byen som ’badeby lige ved vandet’

Kulturhistorien bør være til stede i byen

Byens identitet som badeby bør styrkes
Med de nuværende projektplaner ser det ud til at lykkes med at indarbejde de nævnte kvaliteter i et forvandlet Fanø Bad.

 

img_6798Som det fremgår af illustrationerne, vil gadeforløb, opholdsarealer, belægningen og byrummets forskellige elementer skabe mulighed for at finde stille pladser til afslapning. Samtidig bindes de forskellige aktiviteter sammen fra vandlegepladsen og tennisbanen over spisestederne og forretningerne til stranden.

Gennem de varierende flader og klitbedene understreges, at Fanø Bad både er natur og en badeby, der ligger lige ved havet.

Belægningens ’bølgende bevægelse’ i kantområderne bringer ifølge arkitekterne havet helt ind i Fanø Bad.

Fanøs maritime historie er spejlet i bymøblerne og gadebelysningens former og materialevalg.

Lygtepælenes udformning er inspireret af Kåveren i Sønderho, og der knyttes bånd til de gamle træskibe, ved at lamper, møbler, hegn og lignende udføres i egetræ.

 

2016-12-16-15-21-03-hdr

To licitationer og egetræ

Hovedentreprisen blev efter to licitationer vundet af Skælskør Anlægsgartnere, der er ejet af HedeDanmark. Ved den første licitation var budene så høje, at projektet ville blive svært at gennemføre.

Fanø Kommune valgte derfor at lade udbuddet gå om og – efter aftale med de først bydende – at invitere endnu en tilbudsgiver med. Her var Skælskør Anlægsgartnere billigst og har af Fanø Kommune fået tildelt kontrakten.

”Det er en meget spændende opgave. Vi har en lokalafdeling i Esbjerg og det bliver dem, der skal løse opgaven,” siger Jonas Kiel fra HedeDanmark

”Vi starter mandag den 9. januar, hvis vejret tillader det, hvor vi begynder med rydningen af den gamle belægning. Så lægges klinkerne og til sidst i projektet anlægges klitbedene,” forklarer Jonas Kiel om hovedaktiviteterne.

Lokalt bliver Chr. Huus fra Huus-Byg involveret i projektet, når de sidste formalia er på plads. Han skal primært samle og opstille træelementerne.

”Det bliver et spændende og anderledes arbejde,” siger Chr. Huus ved tanken om de faglige udfordringer, som han kan se i møbler, lamper og hegn.

”Hegnet over mod Ferielejligheder Fanø Bad skal laves af lameller. Som følge af den bølgende formgivning er der ikke to lameller, der bliver ens. Det bliver en udfordrende opgave,” konstaterer Chr. Huus, der er ganske særlig tilfreds med, at alt skal udføres i egetræ.

”Der er sjæl i egetræ. Måske står man med en planke, der er 3-400 år gammel og skal samle en lygtepæl,” siger han lidt eftertænksomt.

”Jeg skal måske også have en snak med arkitekten om lygtepælens udformning,” smiler Chr. Huus og konstaterer, at der vist mangler et ben på tegningen, hvis den skal være helt stabil.

img_5860

De står bag projektet

  • Fanø Kommune og Realdania bidrager med 3,5 mio. kr.
  • Statens Kunstfond støtter med 0,5 mio. kr.
  • Hertil kommer grundejernes direkte og indirekte bidrag til projektets realisering
  • Masu Planning, Everyday Studio og Jesper Konshaug er arkitekter og designere
  • Jacob Bay, Fanø Kommune, har koordineret processerne
  • Skælskør Anlægsgartnere (HedeDanmark) udfører belægningsarbejdet
  • Huus-Byg skal montere og opsætte byrumsmøblerne

Konkurrenceprogram_Fanø_Bad

Det blå felt viser området der er omfattet af renoveringn i Fanø Bad.

Relaterede artikler

Top