Minibusser skal måske afløse de 12 meter lange rutebiler

TRAFIK – Sandsynligheden taler nu for, at de nuværende 12 meter lange, blå rutebiler fra Sydtrafik bliver erstattet af mindre minibusser på linje 431, når Fanø Kommune i løbet af efteråret sender den kollektive trafik på øen i licitation med virkning fra årsskiftet. Linje 431 er ruten Nordby-Fanø Bad-Sønderho med afstikkere til Rindby.

Sagen skal dog først til behandling i kommunens økonomiudvalg og dernæst forbi byrådet, inden en licitation bliver ført ud i livet. Allerede tilbage i april måned besluttede de lokale politikere at opsige den nuværende aftale med Sydtrafik. Byrådet ønsker at spare ca. en million kroner på den kollektive trafik og de visiterede kørselsordninger, altså kørsel til læge og plejecenter m.v.

Mindre rutebiler gør det dog ikke alene. Med i overvejelserne er nemlig også at indskrænke køreplanen, enten ved at de sidste, faste ture bliver kørt ved 22-tiden og ikke, som i dag, ved midnat. Et alternativ kan være, at den nuværende, tidlige morgenafgang klokken 05.30 bliver ændret til en sen aftenafgang.

”Der er i dag ikke faste passagerer på nogle af disse afgange,” hedder det i et oplæg fra forvaltningen til de politiske beslutningstagere.

Videre er det med i overvejelserne, at den visiterede kørsel til Sundhedshuset og Plejecentret bliver mere effektiv. Det kan ske ved at koncentrere kørslen til tidsrummet mellem kl. 09.00 og 14.45 på hverdage. I dag er der kørsel frem til kl. 16.45 på nogle dage.

Til gengæld er der udsigt til, at der i fremtiden bliver buskørsel til alle faste færgeafgange mellem Fanø og fastlandet – altså at der bliver kørt med et interval på 40 minutter. Det er ikke tilfældet i dag.

Som landet ligger nu – inden den politiske behandling i økonomiudvalg og byråd – er der også udsigt til, at den fremtidige kørsel bliver udbudt i to ’pakker’. Det sker for at gøre licitationen mere interessant for såvel enkeltmandsvirksomheder som for forskellige typer af vognmænd med flere køretøjer.

’Pakke 1’ er for brugere af den kollektive rutetrafik, altså den nuværende Sydtrafik linje 431, herunder elever til og fra Fanø Skole. Her er der tale om en ’åben rute’ fra færgelejet og rundt på øen. Tanken er, at der bliver kørt efter dels en vinterkøreplan, der bl.a. er tilpasset skoleeleverne, dels en sommerkøreplan, der skal gælde i skolens sommerferie.

’Pakke 2’ bliver især for visiterede borgere til skole og specialinstitutioner, læge og speciallæge, aktivitets- og genoptræningstilbud samt eventuelle brugere af ordningen om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. I pakken er der tale om kørsel i tidsrummet ca. kl. 07.40 til 16.30 på hverdage.

Om morgenen bliver der desuden en ’åben tur’ til Fanø Skole. 28 elever har et buskort, og de kan ikke være i minibussen fra ’Pakke 1’. I tidsrummet mellem klokken 09.00 og 14.45 bliver der så kørt visiteret kørsel til sundhedshuset og plejecentret.

Oplægget til den fremtidige buskørsel er allerede blåstemplet hos det kommunale udvalg for Erhverv, Natur og Teknik. Økonomiudvalget ser på den i midten af august, og den 21. august er det byrådets tur til at drøfte sagen.

Relaterede artikler

Top