Leder – Vi er alle ‘kommunen’

LEDER – Tirsdag aften den 9. august var der orienteringsmøde i foreningen ’Bevar Svenskeren’. Mere end 60 fanniker var mødt op for at drøfte fremtiden for foreningen og strategien for de kommende møder med Fanø Kommune.

Foreningen opstod i protest mod Fanø Kommunes planer om at fjerne ’Svenskeren’, der er resterne af en gammel læmole.

Holdningerne hos de fremmødte var mange og spændte vidt. Men udgangspunktet var at samarbejde med Fanø Kommune, at få genskabt ’Svenskeren’ og få skabt et nyt aktivt miljø til glæde for alle.

Nu er der mulighed for at vise, hvordan fremtidige projekter kan ske i en symbiose mellem politikere, forvaltning og borgerne. Viden, indsigt og gensidig respekt skaber altid gode resultater. Det kan det også på Fanø.

Fanø Kommune kan fortælle om planer og ideer i de forskellige medier. Borgere med særlig viden eller interesser kan bidrage, og løsningerne kan skabes i en tæt dialog.

Vi skal som borgere huske, at vi alle sammen er ’kommunen’. Vi skal også huske, at ’kommunen’ har mange forskellige opgaver, der skal løses, og der er ikke uanede økonomiske ressourcer.

Et oprigtigt samarbejde mellem alle parter vil også kunne skabe resultater.

Om jeg som borger bidrager med penge i form af skat eller i form af frivilligt arbejde er vel lige meget – det er til bedste for ’kommunen’ – for dig og for mig.

Projekt ’Bevar Svenskeren’ kan – hvis kommune og forening vil – blive et projekt, hvor alle parter bidrager. Hvor fonde og andre donatorer vil stå i kø for at støtte projektet. Det vil de, fordi Fanø Kommune, foreningen ’Bevar Svenskeren’ og andre står bag og støtter op med 110 pct.

Der er måske et stykke vej endnu til, at vi på Fanø når så langt, men muligheden er der. Grib chancen, Fanø Kommune! Lyt, involvér og støt op om de mange gode hensigter, der er for at bevare ’Svenskeren’.

Foreningen ’Bevar Svenskeren’ skal også gribe den. Mød op til møderne uden fordomme. Deltag i den konstruktive dialog og arbejd sammen med Fanø Kommune om at finde pengene.

I dette nummer af Fanø Posten omtales Dokken, Landgangen og en mulig cykel- og gangbro henover Dokhavnen. Projekter der bliver til noget, fordi både Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og private virksom-heder arbejder sammen og bruger hinandens styrker. Det har Realdania opdaget og kommer med en stor del af pengene.

Det kan vi også på Fanø – hele øen rundt!

Tags

Relaterede artikler

Top