Fanø er den kommune i Danmark der har mest natur

Kilde: www.biodiversitet.nu

Danmarks Naturfredningsforening har fået udarbejdet en analyse, der med baggrund i hvor meget skov, klitter, eng, bymæssig bebyggelse og meget mere, beregner et indekstal for alle landets kommuner. Her scorer Fanø højest med 80 point ud af 100 muligt.

Søjlernes højde viser hvilken naturværdi den pågældende naturtype i Fanø kommune har national, regional, lokal eller blot ringe naturværdi.

National eller regional naturværdi betyder, at Fanø natur vækker interesse uden for kommunen og altså og derfor er særligt værdifulde; også set i et større perspektiv.

Det må man sige, at Fanø har, som værende den eneste kommune i Danmark, der er beliggende midt i en nationalpark.

Du kan finde andre kommuner på www.biodiversitet.nu.

 

 

 

 

 

Tags

Relaterede artikler

Top