Willy ser en ny chance tredje gang

DFs spidskandidat Willy Morgenstern føler sig frisk som en 25-årig og håber på valg

Hent artiklen som PDF her

VALGKAMP ’21 – Når vi interviewer spidskandidaterne forud for kommunalvalget på Fanø, beder vi spidskandidaterne selv foreslå et sted til fotografering. Dansk Folkepartis 77-årige spidskandidat Willy Morgenstern foreslår Sønderhos nyåbnede havn. Han har nemlig selv som suppleant i havnebestyrelsen været med i arbejdet for at få den genåbnet.
Og så har han den glæde, at han nu kan se sin gamle båd, Martha af Sønderho, sejle til og fra havnen.
Selv kan han desværre ikke føre båden.
”Jeg har selv sejlet med den i 30 år, men nu må jeg ikke, siger reglerne. For den sejler med passagerer, og det må jeg ikke som farveblind,” siger han med et trist træk på skuldrene.
Han glæder dog utroligt meget over den succes, bådelavet har.
”Det er helt imponerende, De har snart høvlet gælden ned fra 700.000 til 100.000 kroner,” smiler han.
Men vi skal snakke politik. Og det vil han gerne. Han mener ikke, at man skal hænge sig i hans dåbsattest.

Willy Morgenstern satser på at tredje gang er lykkens gang, når det gælder valg til byrådet.

Willy Morgenstern satser på at tredje gang er lykkens gang, når det gælder valg til byrådet.

”Jeg føler mig frisk som en 25-årig. Og erfaring tæller vel også,” pointerer han.
Og han er helt klar til arbejdet, hvis tredje gang skulle være lykkens gang. Der er jo fire-fem erfarne byrådsmedlemmer, der forlader politik, bemærker han. Og da han sidst fik 89 stemmer og kun manglede cirka 20-22, er det måske ikke urealistisk, mener han.

Ensretning i Sønderho
Det bliver sandsynligvis trafik-, ældre- og bosætningspolitik, der i første omgang bliver hans fokusområder.
”Jeg kunne godt tænke mig at få ensretning af trafikken i Sønderho, byen og de små veje i byen er som skabt til det. Og det var en stor fejl, at man nedlagde fortovet på den nordlige del af Landevejen, da man kloakerede. Det bør genetableres,” mener han.
Det nedslidte plejehjem i Nordby burde efter hans mening ikke have været udliciteret til et privat firma, for det har ikke virket.
”Det er bedre med et rent kommunalt plejehjem. Måske skal man rive det ned og gøre det større. Der kan vel lånes til det,” siger han.

Lær af Sønderho
Når det gælder den vigtige bosætning, så bør man overføre de gode idéer og tiltag fra Sønderho til resten af Fanø.
”Vi har fået mange småbørnsfamilier her til Sønderho, fordi vi har god børnepasning og et rigt kulturliv. Mange vil gerne bo i sådan et lille, trygt samfund. Det har også noget med boliger at gøre. Nogle af de nye områder i Nordby er rimeligt dyre. Vi skal have flere lejligheder. Så køber de unge måske hus senere,” ræsonnerer han.
Endelig vil Willy Morgenstern gerne arbejde for, at det kommende byråd finder en mere fredelig og kompromissøgende måde at arbejde på i stedet for at ”sidde og råbe ad hinanden”.
Han vil også arbejde for en rundkørsel ved Strandvejens udmunding i Postvejen.
Og at ikke kun festivalen, men også foretagender som Chimera kan få dispensationer. Behandlingen af Chimera harmer ham meget.

Blå bog Willy Morgenstern

  • Willy Morgenstern er 77 år, er pensionist, bor i Sønderho, er gift med Asta og har tre voksne børn samt fire børnebørn
  • Stammer fra Herning og mistede sin far som kun seksårig. Han kom med sin mor til Fanø i 1962, idet hun stammede fra Sønderho. Hun døde desværre af kræft allerede året efter.
  • Uddannede sig til mekaniker og senere maskinmester, sejlede for DFDS på Kronprins Frederik mellem Esbjerg og Harwich i en længere årrække
  • Har drevet el-installationsforretning i Sønderho i 25 år
  • Var i 30 år ejer af og skipper på Martha af Sønderho før restaureringen. I dag må han ikke sejle Martha, idet han er farveblind. Så man kan ikke sejle med passagerer
  • I Sønderho er han også kendt for at have restaureret Kyllingegården fra ende til anden.
  • Han flyttede til sin nuværende adresse på Landevejen i 2017 og er stadig glad for gør det selv-arbejde
  • Er spidskandidat for Dansk Folkeparti, der bruger partiliste, ved kommunalvalget 16. november

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top