Lokal modstand gør et bilfrit Sønderho umuligt

Nye p-pladser kræves for at bilisterne vil lade bilen stå uden for Sønderho by

Hent hele artiklen som PDF her

BILFRI BY – Det har lange udsigter med et bilfrit Sønderho. Dels skal det være frivilligt, om bilisterne vil lade bilen stå uden for bykernen, dels skal der etableres flere parkeringspladser rundt om byen, hvor man kan stille bilen.
Venstres byrådsgruppe foreslog sidste efterår at etablere en forsøgsordning med en bilfri zone i Sønderho fra 1. maj i år. Siden har der blandt andet været holdt et møde med erhvervslivet i byen i januar, hvor der var stor modstand mod at lukke bilerne ude af bykernen.

Frivillighedens vej
På den baggrund har Erhvervs-, natur- og teknikudvalget (ENT) nu besluttet, at det i givet fald skal ske ad frivillighedens vej, hvis Sønderho skal gøres bilfri. Der skal blandt andet laves oplysningskampagner om, at folk ikke skal køre ind i byen i bil. Og så skal forvaltningen undersøge, hvor der kan etableres nye p-pladser uden for byen.
Men det bliver mere end svært at finde de p-pladser, vurderer formanden for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget, Christian Lorenzen (kons.).
”Enten skal vi selv eje noget jord, eller vi skal ud at erhverve jord til p-pladser, men der findes efter min mening ingen attraktive steder, hvor man kan etablere nye p-pladser. Så jeg har svært ved at se, at det overhovedet kan lade sig gøre,” siger Christian Lorenzen, der også bakker op om erhvervslivets modstand mod et bilfrit Sønderho.
”Borgerne og erhvervslivet er imod, og deres holdning vægter tungt for mig,” siger han.

Brugsen lukningstruet
Sønderho Borgerforening foretrækker også, at trafikken i byen bliver begrænset ved frivillighed frem for, at byen helt bliver lukket af for biler.
”Der er ingen grund til, at der bliver lavet restriktioner, som alligevel ikke kan overholdes. Vi vil godt have, at der bliver begrænset bilkørsel i Sønderho. Det er først og fremmest vigtigt, at man kan komme ned til Brugsen i bil. Ellers vil vores eneste dagligvarebutik blive nødt til at lukke,” siger Merete Engsted, der er formand for borgerforeningen og også medlem af byrådet for Fanø Lokalliste.
Hun kan i modsætning til Christian Lorenzen godt forestille sig flere steder rundt om Sønderho, hvor man kan etablere nogle nye p-pladser.

Biltrafik i Sønderho

Mange borgere og turister er glade for at kunne køre direkte til døren.

Viceborgmester Erik Nørreby fra Venstre, der oprindelig foreslog at gøre bykernen bilfri som et forsøg, betragter trods alt det nye forslag om at lempe biltrafikken som et skridt i den rigtige retning.
”Men Sønderho er en gammel, unik by, der ikke egner sig til det antal biler, der er om sommeren. Så vi havde hellere set en mere vidtgående løsning, hvor den blev helt bilfri, ligesom man har gjort på andre vadehavsøer som Norderney, hvor det har resulteret i et mere livligt bymiljø med mange flere turister,” siger han.
ENT-udvalgets beslutning skal nu behandles i økonomi- og planudvalget og derefter i byrådet.

Tekst: Keld Nissen
Foto: Finn Arne Hansen

Tags

Relaterede artikler

Top