Havnelisten har nu trukket sig ud af valgkampen

RETRÆTE – ”Politikerne har strakt hånden frem, så hvorfor kæmpe en kamp, der tilsyneladende er vundet på forhånd?”

Med den begrundelse har den nye ’joker’ i den kommunale valgkamp – Havnelisten – netop meldt ud, at den alligevel ikke stiller op til valget i november.

Det oplyser talsmanden for Havnelisten, John Nielsen, der også er formand for Fanø Sejlklub. Han taler på vegne af den gruppe borgere, der gennem de seneste måneder har arbejdet på at få den nye liste stablet på benene – en liste, hvis eneste mærkesag i givet fald ville være at fremme ’det maritime miljø’, på Fanø.

Stridens kerne har hele tiden været lystbådehavnen i Nordby.

Den er sandet til og skal renses op for et millionbeløb, ligesom sejlklubben mener, at Fanø Kommune, der ejer havnen, ikke har levet op til sine forpligtigelser med hensyn til den nødvendige vedligeholdelse og opdatering.

På sin side kræver Fanø Kommune, at sejlklubben – via en juridisk bindende aftale – skal forpligte sig til at overtage driften af lystbådehavnen.

”I den forbindelse har vi haft flere møder med Fanø Kommune. Endnu er vi ikke helt på plads med en aftale, men det ser fornuftigt ud.”

”Fanø Kommune agter tilsyneladende at opfylde vores ønsker, både når det gælder en uddybning og en modernisering af havnen. Derfor ser vi ingen grund til at fortsætte arbejdet med Havnelisten,” fortsætter John Nielsen.

Her og nu har han ingen kommentarer til kravet om en juridisk bindende aftale, der skal forpligte sejlklubben til at stå for havnens drift i fremtiden, når først moderniseringen og oprensningen er gennemført.

”Som sagt er vi ikke færdige med at forhandle – og de forhandlinger skal ikke foregå gennem Fanø Posten eler andre medier,” lyder det fra sejlklubbens
formand.

For ganske kort tid siden inviterede Havnelisten til opstillingsmøde, og her blev der sat navne på et par kandidater til kommunalvalget – herunder John Nielsen selv.

”Men med de positive forhandlinger, vi indtil videre har haft med Fanø Kommune, er det tvivlsomt om vi stadig har en mærkesag. Spørgsmålet er så, om Havnelisten reelt er købt eller solgt, men det vil de afsluttende forhandlinger vise,” slutter John Nielsen.

Relaterede artikler

Top