Flere børn men usikker fremtid for børnehuset ’Bakskuld’

BØRNEPASNING – Den lukningstruede pasningsordning ’Bakskuld’ i Sønderho har fået flere børn, men fremtiden er stadig usikker. Byrådet besluttede i efteråret 2015, at Bakskuld lukker med udgangen af juni i år, hvis ikke der er grundlag for driften med flere ’kunder i butikken’.

Foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho, har tilbage i december henvendt sig til Fanø Kommune, for at få udvidet åbningstiden om eftermiddagen. Samtidig har foreningen oplyst, at henover de kommende måneder forventes antallet af børn i Bakskuld at stige fra de nuværende syv børn.

Bakskuld er en pasningsordning for børn fra seks måneder til seks år og er en satellit under daginstitutionen ’Odden’ i Nordby.

I sagsfremstillingen til børne- og kulturudvalget har forvaltningen redegjort for en række økonomiske og personalemæssige forhold i forbindelse med en eventuel udvidelse af åbningstiden, men har ikke set på, hvad Bakskuld betyder for nye børnefamilier.

”Jeg savner, at forvaltningen også belyser konsekvenserne for bosætningen i Sønderho, hvis ikke Bakskuld længere er et reelt tilbud,” påpeger Bakskulds talskvinde Gertrud Exner.

”Hvis man vil holde liv i Sønderho, vil det være rart med en flerårig aftale for ordningen. Så skal vi ikke hvert eneste år forsvare behovet, kvaliteten og nødvendigheden af Bakskuld”.

Børne- og kulturudvalget har behandlet henvendelsen i udvalgets møder i februar og marts.

Udvalget ønsker dog yderligere oplysninger og har inviteret foreningen til udvalgets næste møde den 27. april for at drøfte behov og muligheder for børnefamilierne i Sønderho.

Fremtiden for Bakskuld afgøres på Byrådets møde i juni.

 

Relaterede artikler

Top