Fanø er på vej ud af Sydtrafik

BESPARELSE – På byrådsmødet den 20. februar forventes byrådet at træffe beslutning om at starte en proces frem mod udmeldelse af Sydtrafik.

En endelig beslutning om af hvem og hvordan den offentlige transport skal leveres på Fanø, forventes truffet senere på året.

I Sydtrafik udtrykker formand Jesper Frost Rasmussen ærgrelse over, at Fanø Kommune har sat gang i processen med at forlade Sydtrafik.

Forståelse for behov

”Men jeg har forståelse for, at man på Fanø har nogle særlige behov, som kan være svære at rumme inden for den lovgivning, som Sydtrafik er underlagt,” siger Jesper Frost Rasmussen.

I 2016 gennemførte konsulentvirksomheden COWI en analyse af den mulige fremtidige organisering, og de afledte økonomiske konsekvenser af en anden måde at eje og drive den offentlige transport på Fanø.

Her pegede COWI på, at der ud over en større fleksibilitet, også kunne opnås en besparelse på ca. 800.000 kr., hvis Fanø Kommune skulle vælge at varetage busdriften selv.

Der er dog fortsat stor usikkerhed om en række forhold, såvel økonomiske, juridiske og praktiske, herunder visiteret handicap- og sygekørsel uden for Fanø og fremtidigt brug af rejsekortet på Fanø.

Forhold som skal drøftes og afklares med Sydtrafik de kommende måneder.

”Vi må i Sydtrafik forholde os til, hvilke ydelser Fanø Kommune må ønske, vi skal levere, og hvad det så må koste,” udtaler Jesper Frost Rasmussen.

Hvor det endelige økonomiske regnestykke ender, er derfor fortsat usikkert.

Den økonomiske usikkerhed forstærkes af, at økonomi- og planudvalget på sit møde den 5. februar har indstillet til byrådet, at omkostningerne på 240.000 kr til yderligere konsulentbistand delvist skal komme fra en yderligere besparelse på 60.000 kr. ved en udmeldelse af Sydtrafik.

At Fanø Kommune har mulighed for at udtræde af Sydtrafik, skyldes en lovændring fra 2015. Her blev udtræden af det regionale trafikselskab mulig for kommuner, der udgøres af en ø, og som ikke har bro eller landfast forbindelse til andre kommuner.

 

Tags

Relaterede artikler

Top