Urenset spildevand skader turisterhvervet

Østers ved Halen kan være forurenet med norovirus (foto: Sven Sindt, Upfront).

Udledningen af urenset spildevand fra Esbjerg Rensningsanlæg sker oftere og oftere og har konsekvenser for turist­­erhvervet på Fanø.

Ifølge Esbjerg Kommunes spildevandsplan for 2016-2021, vil problemerne være løst, når separatkloakeringen er gennemført, forventeligt i løbet 2021.

En følge af udledningerne er, at østers kan være inficeret med norovirus. Spiser man rå østers kan der være risiko for maveonde – også kendt som ’Roskildesyge’.

For dele af turisterhvervet på Fanø har forureningen med norovirus skabt problemer.

”Jeg forventer at måtte aflyse seks ture med 50 deltagere hver, der er booket af FOF,” fortæller Jesper Voss også kendt som Fanø Oyster King.

”Hvis ikke problemet bliver løst nu, kan det få alvorligere konsekvenser for Fanø som turistdestination,” mener Jesper Voss, som overvejer at flytte sin egen forretning til Rømø.

Turistchef Poul Therkelsen er ikke helt så pessimistisk.

”Det er ærgerligt, at vi ikke har østers som en særlig oplevelse. Det er da et tab for turistproduktet på Fanø, men ikke katastrofalt,” siger turistchefen.

Biolog i Styrelsen for Vand og Naturforvaltning Per Helmgaard mener ikke, at der er en hurtig løsning på udledningen.

”I udledningstilladelserne til Esbjerg Renseanlæg er der ikke stillet krav om et maksimalt antal overløb pr. år. Det betyder, at de hyppige overløb ikke er ulovlige, selv om de altså ikke er gode for miljøet.”

”Separatkloakering er den ultimative løsning, det er samtidig en meget stor opgave og tager lang tid,” understreger han.

”Esbjerg Byråd har vedtaget at separatkloakere alle områder i kommunen frem til 2021. Antallet af overløb vil derfor falde i takt med, at det sker,” påpeger Per Helmgaard

I foråret 2016 har Fanø Kommune gennemført en række målinger i Vadehavet, der alle har vist, at der fortsat er norovirus i de indsamlede østers.

”Disse tests koster 7-8.000 kr. pr. gang. Derfor screener jeg nu markedet for andre og billigere tests, der kan give turister og turguider en indikation af, om der er norovirus i Vadehavet,” fortæller Knus Hansen fra Sydvestjysk Udviklingsforum.

Jesper Voss fra Fanø Oyster King er ikke tilfreds med de manglende reaktioner fra forskellig side.

”Jeg finder det meget betænkeligt, at Fanø Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet ikke tør ytre kritik om denne konstante forurening af Vadehavet.” siger Jesper Voss.

”Det er rigtigt, at rensningsanlægget i Måde ikke udleder mere spildevand end det ifølge loven må, men det fører til nærmest konstant forurening af Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv. Lovgivningen burde ændres,” mener Jesper Voss

Top