Trækker det, Skat?

Trækkende strandskader over Vadehavet. Millioner af fugle kommer hertil for at få glæde af det gigantiske spisekammer, som Vadehavet er.

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

VADEHAVETS FUGLE – Ja det trækker for fuld skrue nu… Fugletrækket er for alvor startet over Fanø de seneste uger, og det er især vadefuglene, der nu indtager det gigantiske spisekammer, som Vadehavet er.
I små to måneder har vi kun kunnet nyde de lokale ynglefugle som strandskade, rødben, viber, klyder og stor- og hvidbrystet præstekrave, der optræder parvis og med unger. Men nu kommer flokke af strandskader og almindelig ryle, og for hver dag stiger antallet der trækker mod syd på øst og vestsiden af Fanø.
Samtidig stiger også hver dag antallet af arter der kommer hertil. Nogle af dem vil være her helt til april 2024, mens andre bare ’pitstopper’ for at tanke op efter en udmattende ynglesæson i arktiske og højarktiske landskaber.
Desuden har trækket fra ynglepladserne og her ned til os gjort, at fuglenes energidepoter er tomme. Mange af de ankommende vadefugle har næsten halveret deres kropsvægt, og der er brug for nye ressourcer, nu hvor de ankommer i et af verdens største fourageringsområder.

Almindelig ryle i træk hen over Vadehavet. Foto: Søren Brinch, Fanø Posten.

Almindelig ryle i træk hen over Vadehavet. De er også kommet for at få fyldt energidepoterne.

Derfor har de millioner af vadefugle, der nu stopper op på trækket brug for ro og fred til at genopbygge.
Det er også grunden til, at løse hunde på vores strande er forbudt fra 1. april til 1. oktober.
Så vadefuglene er i fuld gang, og om et par uger kommer terner trækkende over os, der så i august afløses af rovfugle, sangere og andre småfugle. Det hele kulminerer i september og oktober med gigantiske mængder af drosler, pibere samt ænder og gæs.
Så ja, det trækker mere end noget andet sted på jorden, og den dør, som Vadehavet er for fugletrækket for hele den arktiske og højarktiske bestand af trækfugle, skal aldrig lukkes af vindmøller eller overdreven forstyrrelse.Trækket tæller og monitorer vi på Fanø Fuglestation, du kan følge på facebook.com/groups/22488942435822.
PS. Redaktøren skrev i en billedtekst i forrige nummer om en hvidbrystet præstekrave-ælling. Han har ydmygt taget imod belæring. Den kaldes en fugleunge.

Tekst og foto: Søren Brinch

 

Relaterede artikler

Top