Syv havørne set på ørnens dag

Havørn ved Rindby på Fanø. Copyright Søren Brinch

Havørn i ensom majestæt. Foto: Søren Brinch

Hent den originale artikel fra avisen her

VADEHAVETS FUGLE – Fanø Fuglestation holdt sammen med resten af Danmark Ørnens Dag søndag den 26. februar hvor 50 deltagere fik set syv havørne med vingefang fra 1,95 til 2,40 meter flyve til overnatning i et væld af farver, da den nedgående sol optrådte som et særdeles smukt bagtæppe. Arrangementet var et ’come & go’-arrangement, hvor deltagerne frit og kvit kunne komme og gå efter behag. Den slags arrangementer vil Fanø Fuglestation lave flere af i fremtiden.
Havørnen har virkelig indtaget Danmark med sin storhed, og nu runder vi snart 160 ynglepar.
Fra for blot få år siden blev den på grund af formodningsbaserede holdninger beskyldt for at tage børn og får og meget andet, men viden om dens sande habitus har overtaget og givet havørnen den respekt og beundring, den fortjener.

Totalfredet i 1967
Havørnen og alle andre rovfugle blev først totalfredet ved en revision af Jagtloven i 1967, men først i 1995 optræder havørnen igen som ynglefugl i Danmark. Tidligere var havørnen en almindelig fugl i det danske landskab. Vores landskab med masser af småøer, mange lavvandede fjorde og søer er en perfekt biotop for Havørnen.
Frem til midten af 1800-tallet var den kategoriseret som udbredt i hele landet, men herefter blev den med præmier systematisk bortskudt, fordi den blev opfattet som en trussel mod jagtinteresser i et Danmark, der pludselig blev mindre med nederlaget i 2. Slegvigske krig i 1864.
Havørnen er en topprædator, og selvom den primært er ådselæder, har den bragt dele af balancen tilbage i den danske natur ved at gøre et stort indhug i den store skarvbestand, samtidig med at gæs og andre byttedyr har fået en mere balanceret population. Havørnen er således naturens ’skraldemand’ og en stærk nødvendighed for et funktionelt økosystem.
I alt syv havørne trak til overnatning fra 16.15 til 18.15, og efterfølgende blev tre set på vejen hjem fra en mindeværdig smuk eftermiddag, hvor misteldroslens sang blev en melankolsk afslutning på et farveorgie på en af de måske sidste kolde vinterdage.

To havørne har slået sig ned for natten i aftenskumringen. Copyright Søren Brinch

To havørne har slået sig ned for natten i aftenskumringen.

Fanø Fuglestation bedriver forskning gennem træktælling og ringmærkning og formidler viden om Fanøs fugleliv for at gøre mennesker og fugle glade. Den har en åben facebookgruppe.

Tekst og foto: Søren Brinch, Fanø Fuglestation

Redigering: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top