Kommunen undgår måske ’dummebøde´ for skattehop

 

 

SKATTESTIGNING – ’Dummebøden’ til Fanø Kommune i form af en strafafgift til staten på ca. 2,5 mio. kr. i 2017 for skattestigningen og samlet næsten syv mio. kr. over de næste fire år kan måske undgås.

Det sker, hvis andre kommuner nedsætter deres skatteindtægter med et tilsvarende beløb eller mere. Ved redaktionens slutning vides ikke om regnestykket går op til Fanøs fordel.

Venstre, Fanø Lokalliste, Miljølisten, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti serverer en cocktail bestående af en mindre skattestigning og besparelser for borgerne i 2017.

Skatten stiger med 0,6 procentpoint, så kommuneskatten i 2017 vil være 24,9 pct. svarende til en merindtægt på 3,4 mio. kr. årligt.

Men som følge af aftalen mellem regeringen og KL får Fanø Kommune som udgangspunkt kun lov til at beholde 25 pct. af skattestigningen i 2017. Samlet reduceres det kommunale budget med lidt over 5 mio. kr., og indtægterne øges med 850.000 kr.

Det Konservative Folkeparti stemte imod budgettet  på grund af skattestigningen og strafafgiften til staten.

Merforbruget i 2016 dækkes ind, og en række områder, der vurderes at være en forudsætning for en øget bosætning, friholdes.

”Vi har bevidst ønsket at begrænse besparelserne på kernevelfærdsområderne. I stedet reduceres de tilbud, det har været rare at have, men ikke behøves betalt med kommunale kroner,” fremgår det af budgetaftalens tekst.

Udfordringen for byrådet var at finde 6 mio. kr., og det lykkedes.

Blandt de vedtagne besparelser er forældrebetaling for skolefritidsordningen, der øges med 250.000 kr. årligt, svarende til en øget forældrebetaling stigning på 230 kr. om måneden pr. barn i gennemsnit.

Tilskud til foreningskørsel reduceres, så der kun gives tilskud til færgebilletten. Derved er øens foreninger fortsat sidestillet med foreninger på fastlandet. Tilskuddet på 130.000 kr. til lystbådehavnen bortfalder.

Puljerne til kultur, markedsføring, udvikling og naturpleje reduceres samlet med 700.000 kr.

Offentlig transport skal nytænkes under hensyntagen til, at offentlig transport mellem Nordby og Sønderho bibeholdes. Besparelse 300.000 kr.

Administrationen reduceres med 500.000 kr., der forventes gennemført ved naturlig afgang. Herudover spares 250.000 ved ikke at ansætte en frivillighedskoordinator. En servicefunktion som ’de frivillige’ heller ikke ønskede.

I høringsperioden har der kun været få bemærkninger fra borgerne.

Lavere grundskyld spøger fra 2020

Hvis regeringens udspil om nye ejendomsskatter ender med et loft over grundskylden på 30 promille mod de nuværende 34, skal Fanø Kommune finde yderligere 7 mio. kr. fra 2020.

 

Top