Grønt politikergas

Salatrest

Vi kunne for nylig fortælle, at der på Fanø årligt bliver indsamlet 309 ton grønt affald om året. Det lyder jo umiddelbart godt. Men så tog den gamle redaktør lommeregneren frem og blev mere og mere harm på borgernes vegne. Det er jo dem, der betaler 100 procent for renovationen, og også lavtlønnede, førtidspensionister og pensionister uden andet end deres pensionstillæg må bløde den meget høje renovations­afgift.
Hvis vi siger, der er 1800 helårshuse og 2800 sommerhuse på øen, så er det to kilo per uge per husstand. Dette ’affald’, som for 90 procents vedkommende består af vand, fragtes så i dieseldrevne lastbiler og en dieseldrevet færge til et biogasanlæg i Sydjylland, hvor det blandes med gylle og opvarmes til 55-75 grader Celsius efter de kilder, der er tilgængelige på nettet. Herefter har man en smule biogas.
Ved brug af den metode koster det ifølge rapport nr. 271 fra september 2018 fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 1.400 kroner per ton CO2-ækvivalent i drivhusgasreduktion. Havde man i stedet udtaget 44.700 hektar lavtliggende, kulstofholdige jorder til brug for ekstensiv afgræsning med ophør af gødskning og dræning, så ville man opnå samme resultat for 200 kroner!
Hvorfor bruger vi ikke vores sunde fornuft og smider de kartoffelskræller, porretoppe og salatrester ud i en bunke på genbrugspladsen og skaber muld i stedet?
Forklaringen er vist desværre den enkle, at politikerne gerne vil have en grøn glorie og lade borgerne betale.
I sandhed politikergas.

Top