Kan Fanø bevare sin selvstændighed?

Hele artiklen i PDF-format

SELVSTÆNDIGHED – Er der fælles træk mellem 1741 og 2016? Og kan Fanø bevare sin selvstændighed i fremtiden?

Svaret er ja til begge spørgsmål, når man spørger de politiske partier i byrådet. Der er nuancer, men der er ingen tvivl om, at den selvstændighed, Fanø fejrer ved 275 års jubilæet den 10. juli, fortsat er forankret hos politikerne.

DSC_2040 kopi

Selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde er nogle af de ord, som politikerne benytter om Fanø i fortid, nutid og fremtid.

Kaster sig ud i det

Kristine Kaas Krog (L) udtrykker det som ’charmerende storhedsvanvid’, når hele Fanø kaster sig over udfordringerne.

Det gjorde man i 1741, hvor man i Nordby var blevet enige om, at Niels Sørensen på samtlige beboeres vegne skulle tage til auktionen i Ribe, og i Sønderho udpegede man Sonnich Jensen Møller som fælles repræsentant.

Med en delegation fra Nordby tager Niels Sørensen til Sønderho og sammen med Sonnich Jensen og en tilsvarende delegation fra Sønderho sejler de med Sonnich Jensens everts ’Karen’ til Ribe, som Per HofmanFanø folkeafstemning badges1 copyHansen beskriver det i en af sine historiske artikler om Fanø.

Og Fanø gjorde det igen i april 2005 ved den vejledende folkeafstemning om Fanøs fortsatte selvstændighed. En afstemning hvor henved 62 pct. stemte for fortsat selvstændighed.

DSC_2142 kopiGjorde det igen i 2005

”Vi havde frihedstrangen i 1741. Vi ville bestemme selv og skabe vores egne muligheder. Det ville vi dengang, og det viste vi igen ved den vejledende afstemning om fortsat at være en selvstændig kommune i april 2005”, siger borgmester Erik Nørreby (V).Fanø folkeafstemning badges2

Både i 1741 og i 2005 var det vigtigt at vise, at vi ville og kunne tage ansvar.

Tidligere borgmester Kjeld Nielsen (C) er ikke helt enig i, at man kan sammenlige 1741 og nu.

”Vi fik i 1741 nogle rettigheder, som ellers dengang var forbeholdt købmændene i Ribe og Varde. Hvis Fanø i dag var en del af en større kommune, ville friheden være den samme for borgerne på Fanø som andre steder. Vores samfund er fortsat præget af frikøbet i 1741. Søfarten og den velstand, den bragte med sig, har formet os,” siger Kjeld Nielsen
Kulturelle rammer

”For mig er borgernes trivsel det vigtigste, og det skal ikke været styret af en bestemt kommunal organisation,” understreger Kjeld Nielsen.

”Det handler om at have friheden til at skabe de kulturelle rammer, der tiltrækker borgere og turister,” understreger Niels Heinel (M) formand for Børne- og Kulturudvalget.

”De kreative og udøvende kunstnere er tilstede på Fanø, og de tiltrækker andre kunstnere og kulturmidlerne.”

At det ’charmerende storhedsvanvid’ også er tilstede på kultursiden understreges af Niels Heinel.

”Fanø er den kommune, målt per indbygger, der modtager flest af de 300 mio. kr., der årligt uddeles, som personlige tildelinger til kunstnere.”

”Når udfordringerne eller mulighederne er der, så er det ’op på hesten’. Vi tager ansvar og er aktive sammen.”

Det er også nødvendigt for at møde fremtidens udfordringer.

DSC_0958 kopi

”Vi skal fortsat udvikle Fanø og have nye borgere. Turismen skal udvikles bæredygtigt, og hele tiden skal der arbejdes med de økonomiske forhold. Tingene bliver ikke nemmere, og der skal løses mange udfordringer,” påpeger Karen Jeppesen (F).

Styrken i det små

”Det skal vi nok også få gjort gennem samarbejde, sammenhold og ansvar. Det var nøgleordene tilbage i 1741, og det er de stadig,” understreger hun.

”Jeg tror, Fanø vil overleve som selvstændig kommune i en overskuelig fremtid,” siger Johan Brink Jensen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Fanø folkeafstemning badges3”Vi har styrken ved at være lille, og jeg forventer, at lovgivningen gør, at Fanø fortsat kan eksistere som selvstændig kommune. Jubilæumsprogrammet er også et godt billede på et stærkt kulturliv og mange frivillige, der gerne vil bidrage. Vi har en stor ressource i de mange kreative mennesker, der bor på Fanø. Vi har grundlaget til fortsat at udvikle os,” påpeger Johan Brink Jensen.

At Fanø kan og vil selv, er et udsagn, som går igen hos alle politikerne.

Selvsikre øboere

Kjeld Nielsen nævnte, at Fanø i 2005 fik et godt økonomisk grundlag at være selvstændige på. Flere nævner mangfoldigheden af ressourcer og energi, der er blandt alle, og andre peger på, at Fanø er privilegeret af den geografiske placering med Esbjerg 12 minutter væk.

”Det gør måske, at vi er nogle selvsikre øboere,” spørger Kristine Kaas Krog filosofisk.

Svaret er nok, at alle på Fanø i 2016 viser ansvarlighed og samarbejde for hele tiden at skabe de bedste rammer for ’det gode liv’ på Fanø og sikre den fremtidige selvstændighed – lige som i 1741.

 

 

Erik Nørreby

Borgmester Erik Nørreby (V)

Fanø vil fortsat være en selvstændig kommune. Ånden fra 1741 og 2005 er der stadig.

 

 

 

 

 

 

 

Kristine Kaas Krog copyKristine Kaas Krog (L)

 

Vi har et ‘charmerende storhedsvanvid’, når hele Fanø kaster sig over udfordringerne.

 

 

 

 

 

 

Johan Brink Jensen

Johan Brink Jensen (A)

 

Vi er en selvstændig kommune i en overskuelig fremtid.

At være lille er styrken.

 

 

 

 

 

Niels Heinel

Niels Heinel (M)

 

Selvstændighed er friheden til at skabe de kulturelle rammer der tiltrække nye borgere.

 

 

 

 

 

 

Kjeld Nielsen

Kjeld Nielsen (C)

 

Borgernes trivsel er vigtigst og skal ikke været styret af en
bestemt organisation.

 

 

 

 

 

Karen Jeppesen

Karen Jeppesen (F)

 

Nøgleordene for Fanø som samfund var og er samarbejde, sammenhold og ansvar.

 

 

 

 

Top