Så blev Sofie Valbjørn valgt til ny borgmester

KONSTITUERING – Lidt efter klokken 17.00 fredag eftermiddag blev 42-årige Sofie Valbjørn fra Alternativet valgt til ny borgmester på Fanø. Det skete ved et konstituerende møde i byrådssalen på rådhuset for de 11 medlemmer af det nye byråd, der blev valgt den 21. november. Seks medlemmer stemte for valget af Sofie Valbjørn, fem medlemmer undlod at stemme.

Sofie Valbjørn overtager borgmesterposten ved årsskiftet. Hun afløser Venstres Erik Nørreby, der har været kommunal førstemand de seneste 12 år – og det var opbakning fra Venstre, Socialdemokratiet og Miljølisten, der sikrede Sofie Valbjørn det spinkle flertal.

Ingen var direkte imod valget af den nye borgmester, men de i alt fem medlemmer af Fanø Lokalliste, Det Konservative Folkeparti og SF undlod at stemme. De havde hellere set lokallistens Kristine Kaas Krog som øens nye borgmester – et valg, Sofie Valbjørn i første omgang bakkede op om. Hun skiftede dog mening, da muligheden for at hun selv kunne blive borgmester blev en realitet.

Økonomi- og Planudvalget
Erik Nørreby bliver ny viceborgmester og får plads i det magtfulde Økonomi- og Planudvalg. Her sidder også Sofie Valbjørn, der som borgmester er ‘født formand’, samt Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet, Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste og Christian Lorenzen fra Det Konservative Folkeparti.

Udvalget for Energi, Natur og Teknik
Konservative Christian Lorenzen overtager desuden posten som formand for Udvalget for Energi, Natur og Teknik. Her bliver der også plads til Erik Nørreby og Marius Nielsen fra Venstre, Karen Jeppesen fra SF og Frej Kofoed Petersen fra Det Konservative Folkeparti.

Børne- og Kulturudvalget
Til Børne- og Kulturudvalget valgtes: Niels Heinel, Miljølisten, Dennis Feldberg og Marius Nielsen fra Venstre, Merete Engsted fra Fanø Lokalliste og Karen Jeppesen fra SF.

Social- og Sundhedsudvalget
Til Social- og Sundhedsudvalget valgtes: Johan Brink Jensen, Socialdemokratiet, Dennis Feldberg fra Venstre, Niels Heinel fra Miljølisten samt Kristine Kaas Krog og Merete Engsted fra Fanø Lokalliste.

Energiplanlægning- og Klimatilpasningsudvalget
Til udvalget for energiplanlægning og klimatilpasning var der valg til Niels Heinel, Erik Nørreby og Karen Jeppesen fra henholdsvis Miljølisten, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

 

Top