Ny spidskandidat på plads hos de konservative

VALG – Med en solid medlemsfremgang i ryggen har Det Konservative Folkeparti på Fanø sat kurs mod efterårets kommunalvalg, og det bliver med den ene af partiets to nuværende medlemmer af byrådet, 39-årige Christian Lorenzen, som spidskandidat.

”Vi har sat et stærkt hold af kandidater. Det er vi rigtig godt tilfredse med, men vi er også parate til at udvide listen yderligere, hvis flere vil være med. Det sker i bestræbelserne på at skabe et nyt, politisk flertal”, oplyser Jørgen Seyfarth, der er formand for partiets lokalafdeling på Fanø.

Christian Lorenzen blev valgt ind i byrådet på Fanø ved valget i 2013. Her er han bl.a. næstformand i Børne- og Kulturudvalget og medlem af Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget, ligesom han sidder i Folkeoplysningsudvalget og er medlem af Bevillingsnævnet.

Ved siden af sit politiske virke er Christian Lorenzen selvstændig erhvervsdrivende, han er frivillig brandmand på Fanø og far til to drenge i den skolesøgende alder.

”Christian skal sammen med det øvrige kandidathold forsøge at skabe et godt udgangspunkt for Det Konservative Folkeparti på Fanø ved valget i november, og det har vi stor tiltro til, at han kan. Opgaven efter valget bliver – i samarbejde med andre gode kræfter – at skabe et nyt politisk flertal i det nye byråd, samt ikke mindst at sikre øen en ny borgmester”, fastslår Jørgen Seyfarth.

Under overskriften ’Bæredygtig udvikling på Fanø’ peger Det Konservative Folkeparti desuden på en række ’punkter’, der, efter partiets mening, skal være i fokus frem til valget.

”Først og fremmest handler det altså om en ny politisk kurs for Fanø, en ny politisk ledelse samt en ny og anderledes måde at drive politik på. Vi skal blive langt bedre til reel borgerinddragelse, ligesom vi skal sikre større gennemskuelighed og åbenhed i de politiske beslutningsprocesser,” lyder det fra formanden.

”Derfor barsler vi med en række initiativer, bl.a. et konkret ønske om ’borgerforslag’, hvor et antal borgere kan sætte en sag på byrådets dagsorden. Det forslag vil vi bringe frem i det nye byråd.”

”Kravet om en ny borgmester står vi, som ved valget i 2013, også urokkeligt fast på”, understreger Jørgen Seyfarth.

Et andet fokusområde er at få styr på økonomien i Fanø Kommune, ligesom et styrket skoletilbud står på den konservative dagsorden. Det samme gælder en styrkelse af foreningslivet, herunder en målrettet indsats for folkesundhed og forebyggelse.

”Fanøs erhvervsliv skal have markant bedre vilkår – der skal ske en fortsat udvikling af turismen og af de oplevelser, vi tilbyder vore gæster. Desuden skal vi for alvor i gang med en strategisk energi- og ressourceplanlægning med fokus på CO2-reduktioner og priser for slutbrugerne. I tillæg hertil skal vi arbejde med klimatilpasning og kystsikring, både via lokale initiativer, men også ved at deltage i interessefællesskaber, der kan påvirke beslutningerne på nationalt plan”, lyder det fra Jørgen Seyfarth.

Han oplyser i øvrigt, at medlemstallet hos Det Konservative Folkeparti på Fanø er vokset med mere end tredive procent gennem de senere år.

Top