Miljølisten kan kun mønstre en enkelt kandidat til byrådsvalget

VALG – Ét navn. Det er, hvad der bliver at vælge imellem for de borgere, der ønsker at sætte deres kryds ved Miljølisten, når valgurnerne kalder til kommunalvalg den 21. november. Det navn er Niels Heinel, og dermed har listen altså også kun mulighed for at få en enkelt kandidat valgt.

Listens andet, nuværende byrådsmedlem, Else Møller, har valgt ikke at genopstille, og Niels Heinel oplyser, at det ikke har været muligt at finde andre kandidater.

”For mange, især de lidt yngre, kan det være svært at overskue en opgave, der strækker sig fire år frem i tiden. Det mærker vi, og det er vi næppe alene om, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at Miljølisten ikke har mere på hjerte. Vi er slet ikke færdige med arbejdet,” fastslår Niels Heinel, der selv har siddet i byrådet gennem fire perioder.

”Vi har prøvet det før. Miljølisten har været repræsenteret i Fanø Byråd siden 1978, bortset fra en periode fra 1994 til 1997, hvor vi holdt en ’frivillig pause’ – også på det tidspunkt, fordi der ikke var de fornødne kandidater at trække på. Sådan går det lidt op og lidt ned”.

Niels Heinel fortæller videre, at Miljølistens virke er solidt forankret hos Fanø Miljøforening, hvor der er stor opbakning til den politiske indsats. Derfor har han heller ingen betænkeligheder ved – i givet fald – at blive listens eneste repræsentant i det nye byråd.

”Jeg har en betydelig erfaring og som nævnt en solid opbakning fra mit bagland. Samtidig ser jeg Miljølisten som et klart alternativ og nødvendig i forhold til et måske broget kommunalvalg 2017. Det tror jeg også, vælgerne gør. I hvert fald fik vi 264 stemmer ved valget i 2013,” fortsætter Niels Heinel.

Af de 264 krydser til Miljølisten ved sidste valg var der 115 personlige stemmer til Niels Heinel, som i det nuværende byråd sidder for bordenden i Børne- og Kulturudvalget ligesom han er medlem af Økonomi- og Planudvalget. Hans ’listefælle’, Else Møller, er i øjeblikket også medlem af Børne- og Kulturudvalget og sidder samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, men har altså ikke ønsket at genopstille.

”Jeg er ansat i et mindre, privat firma, hvor det er svært at få alle møder indpasset i hverdagen. Derimod vil jeg stadig være aktiv i Miljøforeningen,” oplyser hun.

Top