Fanø skal være ‘Limited Edition’

Forventningerne til de økonomiske effekter af Nationalpark Vadehavet og Unescos udpegning af Vadehavet til verdensarv er og har været store, men det kræver en indsats.

For både nationalpark og verdensarv gælder, at det er koncepter og ikke produkter!

Med andre ord, så er både nationalpark og verdensarv nogle rammer, der skal fyldes ud med produkter, oplevelser og historier. Verdensarven skal markeds-føres, og det er i konkurrence med 196 andre natur-verdensarvs destinationer i hele verden.

Og vi er godt på vej. Aktiviteterne koordineres nu istørre grad i et samarbejde mellem de mange aktører.

Dagens turister tænker: Kan jeg opleve dét, jeggerne vil? Er kvaliteten i orden, og passer prisen? Er der unikke oplevelser, hvor jeg kan deltage aktivt iat skabe oplevelsen?

Vi har produkterne og vi kan indfri forventningerne. Efterårsferiens fokus på østers er et godt eksempel.

Men vi skal også passe på de unikke produkter, vi har – fortsat fastholde det særegne og gøre det til en særlig oplevelse for vores gæster. Det gøres gennem professionalisme i produktudvikling, markedsføring og selve oplevelsen.

Østers er blevet et oplevelsesprodukt for Vadehavet generelt og Fanø specifikt.

I efterårsferien er der f.eks. Oyster Trophy Week.Der udgives kogebøger med østers som tema ogrigtig mange af vores gæster kommer på østersturog får den unikke oplevelse ved selv at plukke afVadehavets frugter. Et godt initiativ, som er med til at understrege Fanøs særlige kvaliteter.

Et initiativ der årligt kan tiltrække mange gæster, men som heller ikke må udvandes ved, at der f.eks. er østersfestivaler hver måned.

Østersoplevelserne skal være både unikke og af høj kvalitet. Fanø Oyster King og Strandskaden tilbyder østersture og madoplevelser – et unikt produkt og ikke en ’hyldevare’.

Vi skal både passe på naturen, og vi skal passe på oplevelserne!

Oplevelser, hvor deltagerne beretter entusiastisk om østers og Fanø. Deler oplevelsen med familie og venner og på sociale medier.

Turismeeksperten, professor Terry Stevens besøgte i 2013 Fanø og understregede, at Fanø er noget ganske særligt. Hans egen oplevelse af Fanø var ’Fanø – Limited Edition’. Fanø som et sted hvor de fantastiske oplevelser er begrænset i tid og rum – noget ganske særligt og lidt uopnåeligt.

Pas derfor på, at østers-produktet ikke bliver til en ’nå-oplevelse’. Det skal fortsat være noget ganske særligt – en næsten uopnåelig ’vauw-oplevelse’.

Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook!

Top