Hundeejere foreslår ny hundeskov ved Nordby

Niels Christian Krog (t.v.) med Basse og Harry, Jesper Haurum med Cleo på armen og hans kusine Helle Haurum med Karla.

 

HUNDESKOV – Er der interesse for en hundeskov ved Nordby?

Det er Jesper Haurum, formand for Fanø Jagtforening, i gang med at finde ud af, og han har taget initiativ til at få etableret en hundeskov på arealer ved Nordby.

”Naturstyrelsen har for år tilbage anlagt en rigtig fin hundeskov i Plantagen syd for vejen indtil Skovlegepladsen. Det er et skønt område at gå i, hundene kan boltre sig og hundeejere mødes under gode forhold,” siger Jesper Haurum.

 

”Det eneste problem ved hundeskoven i Plantagen er afstanden – det kræver bil at komme dertil. I Nordby er der mange glade hunde og hundeejere, som har begrænsede transportmuligheder, og der luftes hunde på stranden, i klitterne, rundt på marker og enge.”

Han anfører, at hunde som udgangspunkt altid skal være i snor i naturen, jf. Bekendtgørelse af lov om hunde.

I perioden 1. april til 30. september skal hunde være i snor på stranden, i klitterne og i skoven ifølge Naturbeskyttelsesloven.

”Det skyldes, at hunden – uanset om det er en Pekingeser eller Broholmer, en jagthund eller sofahund – kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og fugle samt til gene for andre friluftsgæster,” advarer Jesper Haurum.

 

Indhegnet areal

”Vi ser mange hunde løbe frit under lufteture og det er – specielt i april til september – til stor forstyrrelse for ynglefugle og de vilde dyr generelt. En hundeskov ved Nordby, hvor hundene kan løbe frit hele året, vil være en god ting,” lyder hans forslag derfor.

Hundeskove etableres rundt omkring i Danmark i lokale samarbejder mellem eksempelvis Naturstyrelsen, kommunerne og interesseforeninger. Og ifølge Jesper Haurum kræver det et indhegnet areal af en vis størrelse for at etablere en hundeskov.

På Fanø er der foreløbig rettet henvendelse til Naturstyrelsen, der som følge af Kikkebjerg plantagens drift ikke umiddelbart kan frigive et passende areal, fortæller Jesper Haurum.

Han håber, at hundeejerne på Fanø viser interesse, og der kan drøftes en løsning med Fanø Kommune, Naturstyrelsen og måske private lodsejere.

Interesserede i etablering af en hundeskov ved Nordby kan skrive til Jesper Haurum på hundeskov.nordby@gmail.com.

 

Hundeskov DSC_3270 fritlagt

Fri leg i hundeskov

En hundeskov er et indhegnet område, hvor hunde kan løbe frit året rundt, under forudsætning af, at de er under fuld kontrol.

Der findes i Danmark mere end 390 hundeskove eller lignende områder, hvor hunde kan løbe frit, heraf en på Fanø i Plantagen.

Naturbeskyttelseslovens §22 (uddrag):

I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor på stranden. Hunde skal altid føres i snor i skoven.

Bødetaksterne for overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven følger normalt de vejledende takster for hundeloven dvs. 2000 kr. for ikke at have hunden i snor, hvor det er påbudt.

Kilde: politi.dk

 

 

Relaterede artikler

Top