Redaktør arkiv: Kurt Henriksen

Tysk minister: Vi vil tage havnesagen op på regeringskonference

HAVNEKRIG – Fanø Kommune har nu fanget opmærksomhed på højeste tyske plan i kampen mod den planlagte havneudvidelse i Esbjerg.

For nogle uger siden skrev Fanøs borgmester Sofie Valbjørn et brev til den hollandske og tyske miljøminister forud for en ministerkonference, der afholdes i morgen, torsdag den 17. maj, i hollandske Leeuwarden i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Den nye tyske miljøminister, Svenja Schulze fra SPD, har nu sendt et svar til Fanøs borgmester, som kan umiddelbart kan glæde sig over stor forståelse og opbakning – i første omgang moralsk.

“Jeg har stor forståelse for Deres anliggende, og derfor vil jeg bede vores medlemmer af den tyske delegation om at tage sagen op over den danske delegation,” skriver Svenja Schulze bl.a. via sin statssekretær.

“Jeg vil foreslå, at partnerne behandler de forhold, De beskriver, og diskuterer, om den planlagte havneudvidelse er forenelig med beskyttelse og bevaring af det Verdensarvs-beskyttede Vadehav,” hedder det videre fra ministeren.

Hun slutter med en tak for, at man på Fanø er vågne på Vadehavets vegne.

“Lad mig benytte lejligheden til at takke jer for den store ansvarsfølelse i jeres lokalsamfund for beskyttelsen af Verdensarven,” slutter Svenja Schulze.

 

Erfarne erhvervsfolk overtager Vadehavscentret

En kvartet af lokale og erfarne erhvervsfolk, bl.a. Flemming Haahr (foto) fra Nordby, overtager nu hoveddelen af Vadehavscentret med bl.a. køkken, kantine og  50 værelser.

 

OVERTAGELSE – Efter to års tomgang kommer der snart nyt liv i Vadehavs­centret og et stærkt savnet boost til overnatningskapaciteten på Fanø. Via den seneste udbudsrunde uden minimumspris sælger Fanø Kommune nu delen med 50 værelser, køkken og spisesal til det nystiftede selskab PAHK A/S.

Initialerne betegner de fires stiftere Gert Poulsen, John Riis Andersen, Flemming Haahr og Flemming Kühl, der alle er lokale og erfarne erhvervsfolk.

Alle mand har relationer til Fanø som ejere af feriehuse og Flemming Haahr – der bl.a. har stiftet og siden solgt virksomheden Allison – flyttede for tre år siden permanent til Nordby.

“Vi havde ikke gjort det her, hvis vi ikke havde en relation til øen, for det er så usikker en investering. Men det sted derude kan godt blive til noget, som vi kunne blive en lille smule stolte af,” siger Flemming Haahr om kvartettens fælles investering med 25 pct. ejerskab til hver i det nye selskab.

Ikke almindeligt hotel

Blækket på kontrakten er dårligt nok tørt, så koncept, tidsplan og navn for stedet er ikke på plads endnu.

“Det bliver ikke et hotel i traditionel forstand – måske mere sådan en form for hostel eller bed and breakfast, hvor folk kan komme og bo til fornuftige penge. Vi forestiller os ikke at skulle have 1000 kr. per værelse, men en fornuftig penge for at bo i en smuk natur,” fortæller Flemming Haahr.

“Det kan måske også være et sted, man kan leje til et bryllup eller andre fester – det er nogle af de ideer, vi arbejder med. Men vi skal ikke ud og brilliere med noget, vi ikke er, for der er fantastisk dygtige hoteller og restauratører på Fanø, som vi ikke skal konkurrere med. Foreløbig skal vi finde en forpagter eller forpagterpar, og så skal vi have kigget på istandsættelse af det udvendige – indvendigt ser det fint ud.”

For Fanø Kommune var situationen den heldige, at det lokale bud også var det højeste.

“Men var det kommet fra nogen, som ville lave noget helt andet, var det nok ikke prisen, det var kommet an på. Men vi valgte det her, fordi køberne vil lave noget relevant for Fanø, og vi har en stor interesse i at få større og samlet mulighed for overnatninger,” fortæller borgmester Sofie Valbjørn (AL).

Veneration vægter

Hvor meget  har den lokale tilknytning vægtet?

“Det har selvfølgelig vægtet på den måde, at køberne har en veneration for Fanø. Det gør, at vi er ‘trygge’ ved, at de vil skabe noget godt herovre. Vi har jo set andre eksempler på, at de vil Fanø og vil noget udvikling på en måde, som er i fin overenstemmelse med dét, vi politisk gerne vil.”

Købsprisen offentliggøres ikke endnu, og det samme gælder eventuelle klausuler for anvendelse og eventuel tilbagekøbsret. Men det tæller også i beslutningen, at køberne er erfarne erhvervsfolk.

“Man kan sige, at historikken ikke er så god på det punkt. Så vi har selvfølgelig også en formodning og en forventning om, at de ved, hvad de gør, og hvad de laver,” siger Sofie Valbjørn.

Fra købernes side roser man kommunen for en god proces bag handlen.

En spiselig pris

“De har været meget professionelle i det her – det er jeg ikke sikker på, kommunen altid får cadeau for, men det vil vi gerne give. Fanø Kommune har vist os tillid, men det forpligter jo også. Vi går ind i det, fordi ejendommen var tilgængelig til en spiselig pris, men den er kun spiselig, hvis der kan blive en forretning ud af det,” påpeger Flemming Haahr.

“Vi bliver ikke rige på det her, men vil gerne lave noget, vi kan være stolte af.”

Den resterende del af Vadehavscentret, der udgør 1.062 kvm med klasseværelser og en lejlighed indgår ikke i handelen. Der er ikke indkommet nogen bud på denne del, så den er indtil videre stadig i kommunens eje sammen med den resterende del, der bl.a. indeholder lager for Beredskabet.

 

Dyr opvågning for kommunen

Med salget af Vadehavscentret kan Fanø Kommune endelig sætte punktum for et langstrakt ejerskab.

Den tidligere søfartsskole blev først overtaget i 2005 og siden solgt til Fanø Efterskole, der gik konkurs ved indgangen til 2014. Her udnyttede kommunen sin tilbagekøbsklausul og tog ejendommen tilbage for salgsprisen, 7,9 mio. kr.

Det har høstet kritik fra de politiske modstandere af handelen, som mener, at kommunen købte uden at have en plan for benyttelsen. I juni 2015 overtog hotel- og kursusvirksomheden Fanø Vadehav Center stedet, men kastede håndklædet kun et år senere.

Den samlede ejendom var for halvandet år siden udbudt for 12,7 mio. kr. I forrige budrunde var værelsesdelen – som nu er solgt – udbudt til 2,5 mio. kr. uden held, mens sidste runde var uden mindstepris. Salgsprisen er endnu ikke offentliggjort, men udover tabet har kommunen betalt drift og vedligehold.

 

Taxaløsning på lånt tid efter ny håndbremsevending

Præcisering: Udvalgsformand Christian Lorenzen har bedt os præcisere i forhold til nedenstående, at det ikke var ham, men borgmester Sofie Valbjørn, der under de hektiske forhandlinger om en ny taxaløsning kom for skade at stille en omsætningsgaranti i udsigt for Fanø Taxi. Denne garanti havde byrådet bevilget specifikt til den påtænkte hasteløsning med Esbjerg Taxa og ikke til en situation, hvor Fanø Taxi valgte at fortsætte sin kørsel.

TAXIKØRSEL – Hvis Fanø Taxi og Fanø Kommune skal i parterapi, bør de nok ikke tage en hyrevogn derhen. Parterne er ikke bare uenige om stort set alt indenfor taxakørsel, men har tydeligvis også mistet enhver rest af tillid til hinanden.

Det står lysende klart efter et forløb, der efterhånden ligner en farce, mens kunderne måske – måske ikke – indtil videre sandsynligvis kan regne med en foreløbig løsning, der ikke spås særlig lang levetid hos nogen af parterne.

Man skal spænde sikkerhedsselen for at følge med, så vi tager forbehold for nye ændringer efter deadline på denne avis.

Men i skrivende stund er Fanø Taxi tilbage i drift, selvom kommunen 24. april meldte ud, at Esbjerg Taxa ville overtage allerede tre dage senere – på St. Bededag den 27. april.

Dagen før blev der dog i sidste øjeblik afholdt et møde mellem Fanø Kommune og taxavognmand Fritz Quistorff. Efter intens dialog henover weekenden kom der så kontramelding fra kommunen den 30. april: Fanø Taxi fortsætter sin kørsel, så Esbjerg Taxa overtager ikke alligevel.

Opsigelse trukket igen

”Der sker jo det, at Fritz igen har opsagt samarbejdet, men har valgt at trække sin opsigelse tilbage igen. Og det er ikke første gang, det er sket. Så vidt jeg husker, er det en håndfuld gange nu,” lyder det fra formanden for Erhverv-, Natur- og Teknikudvalget, Christian Lorenzen (K).

Det førte til aftalen med Esbjerg Taxa.

”Med ni dages varsel opsagde han samarbejdet, og så er vi jo nødt til at gøre noget hurtigt. Vi afholder en række møder, hvor udvalg og byråd beslutter en aftale, som specifikt knytter sig til Esbjerg Taxa.”

Dermed sigter udvalgsformanden til en omsætningsgaranti, som Esbjerg Taxa har betinget sig for at træde til, men denne garanti har åbnet en ekstra front i uenigheden.

Tilskud trukket igen

”Jeg undrer mig egentlig over, at Fanø Kommune tilbyder Esbjerg Taxa tilskud for at køre. Da jeg blev kaldt til møde, blev jeg tilbudt samme vilkår med en omsætningsgaranti, men det blev trukket tilbage et par dage efter,” siger Fritz Quistorff fra Fanø Taxi.

Det dokumenterer han med en mail fra forvaltningen, men udvalgsformanden forsvarer forskelsbehandlingen:

“Det er ikke bare formalia, men også principper. Det har aldrig været en del af aftalen med Fritz. Ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære løsninger, og i det omfang Fritz fortsætter sin kørsel, er det ikke en ekstraordinær situation,” siger Christian Lorenzen.

“Vi har også indskærpet, at hans bevillinger enten skal udnyttes eller afleveres. Man kan ikke have bevillinger og ikke køre, men det er min opfattelse, at Fritz har troet det og på den måde kunne holde Fanøs borgere som gidsler. Hvis ikke der er dokumentation for anvendelsen, så bliver han politianmeldt – og det har han fået varsel om,” siger udvalgsformanden.

Ingen aftale om noget

Han ser ikke Fanø Taxi som langsigtet samarbejdspartner for kommunen – og det er gensidigt.

“Der er ingen aftale om noget som helst – vi har bare besluttet at drive forretningen videre uden tilskud. Så jeg kan åbne og lukke ligesom bageren, men vi holder da mere åbent nu, end det var ønsket fra kommunen,” siger Fritz Quistorff.

 

Skrappe Natura 2000- krav kan spænde ben for havneudvidelse

NATURBESKYTTELSE – Et svarbrev fra EU Kommissionen tolkes nu som ekstra skyts i Fanø Kommunes kamp mod den planlagte udvidelse af Esbjerg Havn. Som tidligere omtalt i Fanø Posten er flytning af Natura 2000-grænserne ifølge et høringssvar fra Esbjerg Kommune en forudsætning for udvidelse af havnen, der er ’fuldt udnyttet ud til grænsen’, som kommunen skriver.

Men svaret fra EU Kommissionens direktorat for naturbeskyttelse fastslår, at en havneudvidelse ikke er gyldig grund til at flytte grænserne. Det kan kun ske som en følge af ’naturlig udvikling (i modsætning til ’menneskelig forårsaget’)’, som det hedder.

Hos Fanøs politikere tolkes EU Kommissionens svar som klar tale mod havneudvidelsen.

Fanø Postens omtale 14. april af paradokset, hvor Esbjerg Kommune klart modsiger sig selv i spørgsmålet om, hvorvidt den ønskede havneudvidelse kræver nye Natura 2000-grænser eller ej.

”Vi tolker det ret entydigt positivt. Kommissionen siger jo overordnet to ting: Man kan kun ændre på Natura 2000 afgrænsninger i forbindelse med naturskabte forandringer, og man skal lave en habitatskonsekvensvurdering,” siger Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget.

”Som jeg læser Esbjerg Kommunes ønsker til ændringer, så er de jo ingenlunde begrundet i naturskabte forandringer – de er jo begrundet i ønske om udvidelse af en havn. Så det må siges at være positivt for vores sag.”

Samme tilgang og tolkning af svaret fra EU Kommissionen deles af en juridisk ekspert på området.

”Det er meget explicit udtrykt i det brev,” siger Ellen Margrethe Basse, dr. jur og professor i miljøret ved Aarhus Universitet.

”Men man skal også se det lidt i lyset af, at Miljøministeriet har meldt ud, at man af kvalitetssikringshensyn gerne vil opdatere kortene i forbindelse med digitalisering. Det handler om tilretning og kvalitetssikring, og det med at få ændret grænserne, fordi man vil have udvidet en havn, er ikke en del af det,” påpeger hun.

Meget streng vurdering

”Hvis flytningen af grænserne er begrundet i en havneudvidelse, skal man foretage en Natura 2000 vurdering efter artikel 6, og så skal man ind i en meget streng vurdering. I artikel 6 ligger der for det første, at man som statslig myndighed – men også kommunal – skal beskytte de udpegede områders integritet mod ødelæggelse. Det skal vurderes, om der er en negativ effekt. Hvis man når frem til, at det vil det måske have, skal man ind i en meget streng vurdering – og der er udgangspunktet, at der skal være meget tungtvejende grunde,” forklarer Ellen Margrethe Basse

Hun har også kigget nærmere på Esbjerg Kommunens skrivelser i sagen.

”Her foreslår man at udlægge andre arealer som kompensation, men spørgsmålet er, om de vil virke som reel kompensation. Det er formentlig ikke de samme dyr, der er i det område, men det skal jeg ikke gøre mig klog på,”
siger juraprofessoren.

Rigtig meget på spil

”Men området er jo også omfattet af en konvention som Tyskland og Holland er med i, fordi det er et vigtigt område for fugle og derudover en Unesco-beskyttelse, så der er rigtig meget i spil.”

Er der fortilfælde med lignende sager?

”Der er masser af sager, og Vadehavet har tidligere været genstand for en meget kendt sag om østersfiskeri, hvor der skulle foretages habitatsvurdering hvert år,” siger Ellen Margrethe Basse, som ikke tør give noget bud på udfaldet af sagen.

”Men forsigtighedsprincippet er meget centralt. Der er simpelthen krav om, at man skal dokumentere, at der ikke er negativ virkning. Og så skal der udlægges et kompensationsområde, som skal have samme virkning for de arter,
der trues af de konkrete
aktiviteter.”

Esbjerg Havn: Nye grænser er til fremtidige udvidelser

NATURAGRÆNSER – Esbjerg Kommune har søgt om nye Natura 2000-
grænser, fordi man ønsker ’fortsat en mulighed for udvidelse af området af havneaktiviteter’. Det begrundes i et høringssvar med, at havneområdet er ’fuldt udnyttet ud til grænsen’.

Den formulering fra forvaltningen har Esbjergs borgmester dog siden lagt afstand til, og derfor har vi spurgt hos Esbjerg Havn, hvad begrundelsen så er.

Selvom kommunen formelt er ansøger om flytning af naturgrænserne, sker det nemlig efter ønske fra havnen. Det fremgår af en mail fra kommunen til havnens tekniske ledelse, der omtaler ’jeres forslag’. (se her t.h.)

En af modtagerne, Chief Operation Officer Henrik Theilgaard, henviser til Chief Commercial Official Officer Jesper Bank for udtalelser, og han henviser til havnedirektør Ole Ingrisch for udtalelser til citat.

Hvilke argumenter lægger I til grund for ansøgningen?

”Det er fremtidssikring. Man kan jo se, hvad der er sket gennem 150 år. Havneaktiviteter har brug for plads,” siger Ole Ingrisch.

”Med det naturområde, vi ligger i, skal man jo være ret omhyggelig med fremtidssikring – ellers får man ikke de muligheder, der er.”

Har det forbindelse med Etape 5 og 6?

”Det har intet med Etape 5 og 6 at gøre – de kan være der uden den flytning af grænserne,” siger Ole Ingrisch, da han vender tilbage efter at have undersøgt sagen nærmere.

”Justering af Natura 2000-grænser var på opfordring fra staten som led i en generel proces. Derfor opfordrede vi til at justere sejlrenden og flytte den sydlige grænse 300 meter.”

Hvis det er korrekt, at Etape 5 og 6 kan være indenfor grænserne, er det så de næste etaper, vi taler om?

”Altså – vi snakker om fremtidssikring. Tror vi på, der bliver brug for havne i Esbjerg? Tror vi på, den stadig skal moderniseres og på nye forretningsområder, eller tror vi ikke på det? Og hvis vi tror på det, så gælder det selvfølgelig om at fremtidssikre tingene. Og det er sådan set det job, jeg er sat til at udføre.”

Så vi snakker længere ud i fremtiden – en etape 7, 8 og osv. – er det korrekt opfattet?

”Det er jo klart. Vi har jo ikke engang besluttet 5 og 6 endnu, og så skal man høre på, at der ikke er lavet businessplan, men det kan man jo ikke gøre, når man ikke ved, hvad tingene koster,” siger Ole Ingrisch.

”Men hvis dét, vi tror, kommer til at ske indenfor de næste år – at havvind bliver boosted, at vi skal dekommissionere, at vi skal gøre noget indenfor biobrændsel m.m. – så bliver der en efterspørgsel.”

 

Kølig modtagelse til hyldest af åbne sind

Kunsterens visualisering af ‘Den Hvide Løber’ som den nogenlunde vil tage sig ud i marmor.

Hele artiklen i PDF-format

KUNSTVÆRK – En ‘historisk landgangsbro for tankerne’, en ‘take off bane for en mental rejse’ og et værk i et fremmed materiale for Sønderho, der hilser den åbenhed mod verden og de nye ting, søfolkene bragte hjem.

Det er nogle af tankerne hos kunstneren Morten Modin bag hans forslag til kunstværket ‘Den Hvide Løber’, som skal løbe hen­over diget i Sønderho.
Arbejdet med værket er foranlediget af 275 års jubilæet i 2016 for Fanøs frikøb fra kronen.

“Jeg har prøvet at få en forståelse af, hvordan Sønderho er både socialt og arkitektonisk. Jeg har også prøvet at tage højde for den egenrådighed og viljestyrke, man kan mærke her,” fortalte Morten Modin.

Han har arbejdet med flere skitseforslag gennem halvandet år og 12 besøg i Sønderho af sammenlagt en måneds varighed.

Dialog med naturen

“På første borgermøde blev der udtrykt håb om, at værket vil være i stærk dialog med naturen. Her er en virkelig flot natur, som er værd at beskytte og værne om, så jeg vil kalde det ‘et stedspecifikt integreret kunstværk i landskabet’, hvor marmoren formes som og følger det oprindelige landskab.”

Rent praktisk er tanken at lave en 3D-scanning af stedet med græsstrå og det hele, som derefter – så vidt som teknisk muligt – afspejles i marmoren.

Men ideen om åbenhed mod nye tanker og materialer fængede ikke umiddelbart hos flertallet af de sønderhoninger, der deltog i præsentationen 17. marts på Fanø Kunstmuseum.

“Hvor finder du det positive i den dialog med naturen, du taler om, at værket skal have? Det er chokerende at komme ned og se visualiseringen – vi vil blive ramt i synet af noget, som slet ikke har noget med området at gøre,” lød det f.eks. fra en af de kritiske røster i salen.

Andre kritiske spørgsmål gik på materialernes holdbarhed for stormflod og frost samt ikke mindst placeringen, hvor kunstneren dog har fået en bunden opgave af Fanø Kommune.

Præsentationen blev fulgt af en gåtur til græspladsen ved Digevej i Sønderho, hvor værket tænkes placeret. Her var placeret en ‘mock up’-model af plastikdug, som næppe ydede det endelige materiale megen retfærdighed, og den formildede ikke mange af de kritiske røster.

Frem til 31. maj kan alle indsende kommentarer om værket til kommunen på mailadressen raadhuset@fanoe.dk.

Arbejdsgruppen vil afvente denne frist, inden det besluttes, om man skal gå videre med sagen.

 

Marmor’løber’

Skitseforslaget ’Den Hvide Løber’ fra kunstneren Morten Modin består af en hvid marmorbane, der anlægges som en form for løber i jorden og placeres på tværs af pladsen og diget med retning mod Ribe.

Værket vil være 55-65 meter langt og fire-fem meter bredt, bestående af ca. 150 marmorfliser, som hver måler 1 x 1,5 meter.

I marmorens overflade fræses det direkte aftryk af den hidtidige overflade via en 3D-scanning af området.

 

 

”Hærværk mod horisonten”

Anne og Jørgen Gram Madsen, Sønderho

”Vi synes, placeringen er en torn i øjet på hele byen, for her er så meget udsigt og stemning hele døgnet, og det skal man ikke have brudt af noget. Det er fint nok, som det er,” siger Anne.

Værket er jo tænkt til at følge naturens overflade?

”Jeg synes, det er hærværk mod horisonten på samme måde, som jeg for mange år siden syntes om den store skorsten i Esbjerg var hærværk,” siger Jørgen.

”Den har jeg efterhånden vænnet mig til, men jeg kunne ikke vænne mig til det her. Der vil komme til at ligge sådan en hvid bane midt i det hele, som vil komme til at dominere synet alt for meget.”

 

”Giver ikke nogen forstyrrelser”

Else Bak, Sønderho

”Jeg har tænkt på det siden den første fremlæggelse, og der var jeg slet ikke fanget af det. Men jeg synes, kunstneren har gjort sig mange tanker om det, og jeg tror godt, man kunne have glæde af at se på det,” siger Else Bak.

Synes du, værker passer ind på stedet?

”Ja – jeg synes ikke, det giver nogen forstyrrelser. Der ligger da tydeligt en tanke bag.”

 

 

 

Tættere på overskud for brugsforening

GENERALFORSAMLING – Retningen er rigtig, men der er stadig sten på vejen, som det koster at komme udenom. Og i år skulle den så gerne være der med sorte tal på bundlinjen.

Sådan lyder den korte version af verdens gang i 2017 for Fanø Brugsforening, der afholdt generalforsamling forleden. En fredelig forestilling, hvor formandens største udfordring blev at udtale den lækre menu fra Restaurant Ambassaden, mens hverken balladen i Coop eller andre store og små temaer gav anledning til tumult.

Mindre underskud

Først og fremmest kunne foreningen glæde sig over 5,5 pct. stigning i omsætningen, der nåede op på knap 107 mio kr. excl. moms for de samlede aktiviteter hos brugserne i Nordby og Sønderho, men trukket op af Fanø Blomster og OK Tanken.

Resultatet efter skat endte i et minus på 123.000 kr. mod knap en million i underskud året før.

Formand Hans Mathiasen tegner og fortæller på generalforsamlingen for Fanø Brugsforening.

”Jeg er særdeles tilfreds med regnskabet, og hvis vi havde haft et bagland, der var lidt mere effektivt, var vi nok kommet ud med et positivt resultat. Sådan skulle det ikke være, men jeg er helt overbevist, at i år runder vi nok en lille million i overskud,” siger formand for Fanø Brugsforening, Hans Mathiasen.

Flere penge til løn

Du lovede du jo også sidste år?

”Ja, det gjorde jeg, men der var forskellige ting, der snød os. Blandt andet har vi mistet rigtigt mange penge ved, at vores køle/fryseleverandør svigtede os, og de forskellige centrale økonomi- og IT-systemer er først fornylig begyndt at virke ordentligt.”

Personaleomkostninger har taget et hop på næsten 12 pct.?

”Ja, det er også noget af det, der har snydt os en smule. Det gik lidt galt sidste sommer, hvor vi simpelthen havde overdimensioneret med personale. Men vi har allerede sat gang i forskellige ændringer, og alle de andre ting på omkostningssiden følger faktisk planerne,” påpeger Hans Mathiasen.

Lavere renteudgifter

På den positive side tæller også, at renteudgifterne er nedbragt med mere end en halv mio. kr., dels via afdrag på gælden, dels via omlægning af realkreditlån til en bedre rente.

I bestyrelsen var der genvalg til Niels Hvid og næstformand Bjarne Ibsen uden modkandidater. Pia Lindquist ønskede ikke genvalg, og hun erstattes efter bestyrelsens anbefaling af den hidtidige suppleant Lene Gorzelak, mens projektleder Michael Jensen blev indvalgt som ny suppleant.

 

OBS!
Boksen med nedenstående tal indeholder en fejl i den trykte avis:
SuperBrugsen Nordby ligger ikke på indeks 98,1, som der står i avisen, men på 106,3 – det er rettet i denne version – vi beklager fejlen!

Benzin og blomster trækker
– sammen med SuperBrugsen i Nordby

Oms. inkl. moms:

SuperBrugsen Nordby

104,3 mio. kr.

Indeks 106,3

DagliBrugsen Sønderho

15,0 mio. kr.

Indeks 98,1

 

OK Tanken

9,8 mio. kr.

Indeks 110,1

Fanø Blomster

4,6 mio. kr.

Indeks 105,9

Leder: Grimme fjæs bag gratis masker

Hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det som regel, fordi det ikke er sandt. Og der findes jo ikke nogen ’gratis frokost’.

De gamle sandheder er værd at erindre for alle dem, der for tiden føler trang til at gøre deres holdning op til Facebook og andre techkometer, der ligger på lur efter vores data. Den globale gigant kom, så og sejrede, fordi tjenesten har så meget godt at byde på. Den bringer gamle venner sammen, gør det nemmere for ildsjæle, foreninger og andre engagerede folk at arrangere,  koordinere og debattere – eller bare flashe et perfekt liv og svine hinanden til. Ganske gratis.

’What’s not to like,’ kunne man spørge, og svaret må være et nyt spørgsmål: Hvor lang tid har du?

Hvor megen dokumentation, hvor mange helt horrible sager og hvor mange eksempler på dårlig – eller rettere ingen – forretningsetik, vil du have? Alt fra datahæleri, skatteshopping og aflytning til påvirkning af valg og et skuldertræk for fake news, trods en hyklerisk censur.

Fornylig kunne Jyllands-Posten så lige afsløre, at store institutioner som f.eks. Folketinget, DR og DSB har videregivet data til Google – f.eks. om folks søgninger på politik. Angiveligt uforvarende, for alt sejler rundt. Vi har kun set toppen af de konsekvenser, som hverken brugere eller lovgivere kan gennemskue.

Facebook er langt om længe kommet ud af busken med undskyldning og fromme løfter om bod og bedring. Pardon my french, men de er jo pisseligeglade. Uanset hvor våde hundeøjne, der programmeres ind i den unge robot af en stifter, sker det kun af én eneste grund: Kritikken er bad business.

Reelt er de bedøvende ligeglade med alt andet end de knap 100 mia. kroner, de tjente sidste år. De er bl.a. suget ud af mediekoncerner som Jysk Fynske Medier, der ejer det regionale mediehus Jydske Vestkysten.

Her overlever man ikke i længden ved at skære ned på udvikling og spare sig til et overskud på mindre end én procent af en dalende omsætning – vel at mærke efter éngangsindtægter og 71,4 mio. kr. i mediestøtte.

Men vil vi den vej? Til forskel fra JV ejer Facebook hverken publicistisk sjæl eller demokratiske værdier, som gennemsyrer de fleste mediehuse i den frie del af verden. Og hvad rager det så os? Ikke en skid, synes mange, og det er en del af problemet. Ligegyldighed og/eller uvidenhed – mens private data flyder frit.

Indrømmet, vi er lidt misundelige. Tænk at opfinde et medie, hvor brugerne gør arbejdet og betaler med deres privatliv. Men den idé er jo taget, og vi klarer os fint uden, tak – og vi gør det ved at knokle for læserne. Så det skal ikke være for vores skyld, at politikere og myndigheder snart må vågne op.

Start med dig selv. Drop dovenskab og ligegyldighed, hvis du kan regne ud, hvorfor det er vigtigt. Ellers skal algoritmerne nok gøre det for dig og give dig noget mere underholdende – som du sjovt nok er helt enig i.

 

Frem og tilbage – Fanø Taxi fortsætter alligevel

Efter flere dages rygter og et møde mellem parterne i torsdags er Fanø Kommune nu kommet med en officiel melding:

“Fanø Taxi har meddelt Fanø Kommune, at man fortsætter taxakørsel på Fanø. 
Dette betyder, at Esbjerg Taxa ikke overtager kørslen.”

Dermed har taxa-sagaen taget endnu en drejning efter længere tids tovtrækkeri, men i skrivende stund er meldingen altså, at det lokale Fanø Taxi stadig vil køre.

Den nye melding gælder kun den almindelige taxakørsel, og den såkaldt visiterede kørsel er ikke omfattet af ændringerne.

Åbningstider for Fanø Taxi i maj måned vil være:

  • Mandag –onsdag kl.8-00-12.00 og 16.00-19.00
  • Torsdag kl. 8.00-12.00 og 16.00-22.00
  • Fredag kl. 8.00-24.00
  • Lørdag kl. 9.00-24.00
  • Søndag kl. 9.00-22.00

Læs mere i Fanø Posten på lørdag

Folk på Fanø er mest tilfredse med livet

Naboerne i Esbjerg Kommune (her markeret med rødt) kan ikke følge helt med, men ligger også godt til i toppen

LIVSKVALITET – Målt over én kam har danskerne tabt topplaceringen som verdens lykkeligste folk, men på Fanø går det ikke så ringe endda. Faktisk er tilfredsheden med livet her den allerhøjeste blandt alle kommuner i Syddanmark.

I hvert fald hvis man skal tro endnu en af de mange analyser, man holder sig beskæftiget med hos Region Syddanmark.

Her har man spurgt en række syddanskere om at angive deres tilfredshed med livet på en skala fra 0-10. Det fremgår, at hele 62,8 pct. af alle svarene ligger i den høje ende fra karakteren 8 til 10, når det gælder gennemsnittet for hele Syddanmark.

Men Fanø topper det hele med en tilfredshed på hele 66,0 pct., og det kommer jo nok ikke bag på nogen her lokalt.

Historien melder dog ikke noget om, hvorvidt det regnede eller var mandag, da der blev spurgt rundt omkring i regionen…

 

Esbjerg Taxa overtager taxakørsel på Fanø 27. april

TAXAKØRSEL – Efter lang tids hakken i motoren, kurrer på tråden med kommunen og et forsøg med begrænsede åbningstider, er det fra fredag den 27. april slut med en lokal vognmand bag taxakørslen på Fanø.

Esbjerg Taxa overtager foreløbig kørslen, og hos Fanø Taxi har man ikke lagt skjul på, at den nye ordning heller ikke rigtigt fungerede. Taxavognmand Fritz Quistorff har tydeligt tilkendegivet, at han egentlig helst var fri, så kommunen måtte for hans skyld gerne finde andre løsninger.

“Jeg er sådan set fuldstændig åben og har ikke rigtigt nogen interesse i firmaet længere,” sagde han således til Fanø Posten i februar – lige inden han tog afsted på en længere rejse til Asien. Og når han kom hjem, ville han hellere tøffe Europa rundt i sin nyindkøbte autocamper end drive taxa på Fanø.

Den tjans overtages så af Esbjerg Taxa, der har indgået en  aftale om ‘midlertidig taxakørsel på Fanø’, som det hedder, med Fanø Kommune frem til 1. september i år.

Der vil være en taxa til rådighed på Fanø hver dag i perioden, og der kan bestilles på telefonnummer 88 44 33 99.

De nærmere åbningstider vil i løbet af den kommende uge kunne ses på Fanø Kommunes hjemmeside.

 

Top