Redaktør arkiv: Jens Bytoft

Busserne vil stadig være blå på Fanø

Udvalgsformand Kristine Kaas Krog er godt tilfreds med, at det bliver to så erfarne aktører, der skal sikre servicen for brugerne af den kollektive trafik på Fanø.

TRAFIK – Selv om Sydtrafik kører sine sidste ture på Fanø lige inden nytårsklokkerne falder i slag, vil busserne fortsat være blå på Fanø i 2018. Det bliver nemlig selskabet De Blå Busser, der fra nytår overtager kørslen på den nuværende rute 431. Samtidig overtager Esbjerg Taxa den såkaldt ’visiterede kørsel’, altså kørsel til læge, handicapkørsel m.v. på Fanø.

Sådan er resultatet af det udbud, Fanø Kommune har gennemført, først og fremmest for at nå en årlig besparelse på en million kroner. Om det mål bliver nået med de to nye selskaber, kan Kristine Kaas Krog dog ikke sige på nuværende tidspunkt. Hun er formand for det kommunale udvalg for erhverv-, natur- og teknik – altså det udvalg, der er ansvarlig for opgaven.

”Først skal vi have regnet de to tilbud sammen for at se, hvor stor besparelsen bliver i sidste ende. Desuden skal vi tale nærmere med begge selskaber – og i øvrigt er der slet ikke skrevet kontrakt endnu. Det sker først senere på måneden”, fortætter udvalgsformanden.

Hun oplyser i den forbindelse, at der lige nu er en obligatorisk ’stand still’-periode, i tilfælde af, at nogen vil klage over afgørelsen. I givet fald kan det ske frem til den 24. oktober.

”Selvfølgelig er det usædvanligt, at en kommune melder sig ud af et regionalt trafikselskab, men jeg er godt tilfreds med, at det bliver to så erfarne aktører, der skal sikre servicen for brugerne af den kollektive trafik på Fanø”.

”Som kommune har vi en lovmæssig forpligtelse til at sørge for at vores borgere kommer godt og sikkert afsted hver dag – og uanset om de skal i skole, på arbejde eller hjælpes via vores visiterede kørsel, står det klart, at det fortsat er dygtige folk, der løser opgaven på Fanø fra årsskiftet,” lyder det fra Kristine Kaas Krog.

Fanø Kommune meldte sig i april 2017 ud af Sydtrafik for selv at kunne tilrettelægge den kollektive trafik, blandt andet med hensyn til skole- og færgetider, samt for at opnå en mærkbar besparelse på budgettet. Som en del af udbuddet har det hidtil været nævnt, at den fremtidige buskørsel skulle foregå med minibusser. Den formulering er siden ændret til ’midi busser’.

De Blå Busser har mere end 67 års erfaring som busselskab med en bred vifte af tilbud inden for skolekørsel og liftbus, men også turistkørsel både nationalt og internationalt. De blå Busser har afdelinger i Esbjerg og Ribe og dækker bredt i det sydvestjyske område.

”Mine chaufører og jeg glæder os meget til samarbejdet med Fanø Kommune og ikke mindst til at møde kunderne i bussen. Det er det, vi lever af, og er glade for at gøre hver dag”, fortæller Jimmy Hansen fra De Blå Busser.

Også Esbjerg Taxa har mange års erfaring, både med taxa- og buskørsel. Selskabet råder over 80 vogne og beskæftiger 250 medarbejdere.

”Borgerne på Fanø skal mærke, at vi sætter servicen og den tætte kontakt til kunderne højt hos Esbjerg Taxa. Vores chaufører har mange års erfaring med visiteret kørsel for både børn og handicappede. Vi ser frem til at starte et nyt kapital for vores virksomhed på Fanø,” lyder det fra Torben Kirketerp, der er formand for Esbjerg Taxa.

Vibeke Kinch, der er kommunaldirektør hos Fanø Kommune, oplyser, at De Blå Busser og Esbjerg Taxa er de eneste selskaber, der er kommet med tilbud på opgaven.

Badeland ved Fanø Bad varmer op til genåbning

Direktør Otto Skak og souschef Edvard Køhrsen (siddende fra venstre) fra Slotssøbadet i Kolding får en snak med tre medlemmer af ejerforeningens bestyrelse – formanden Jonna Bacher samt Magne Lundgaard (øverst på trappen) og Carsten Hede.

GENÅBNING – Ihærdige bestræbelser er i gang for at få genåbnet det tomme og tørlagte badeland ved det gamle Hotel Fanø Bad på Strandvejen. Et nyt koncept, der har sit afsæt hos den selvejende institution ’Slotssøbadet’ i Kolding, kan måske bane vej for ny aktivitet og måske også nye faciliteter som udendørs sauna og spabad.

Det afslører formanden for Ejerforeningen Fanøbad Ferielejligheder, Jonna Bacher, der netop har haft besøg af ledelsen for Slotssøbadet for at se nærmere på mulighederne.

”Siden vi overtog badelandet efter den tidligere ejer, Bjarne Bøgh Jensen, i 2014 har vi haft flere modeller i spil for at få det åbnet igen. Hidtil er det ikke lykkedes, men i det nye koncept arbejder vi blandt andet med at skille badelandet ud som en selvstændig forening – altså som en forening i foreningen. Her kan vores medlemmer og alle andre så benytte badet via et medlemskab og særskilt kontingent,” fortæller Jonna Bacher.

Souschef Edvard Køhrsen fra Slotssøbadet påpeger, at det vil have stor betydning, at få Fanø Kommune med  i projektet.

”Det er rasende dyrt at drive et badeland. Fanø har et stort turistpotentiale at trække på, og sæsonen bliver længere, men hvis man fra politisk side også kan se mulighederne i aktiviteter som skolesvømning, ældresvømning og den slags – altså udenfor den egentlige højsæson – er der et godt fundament at bygge videre på. Hvis foreningslivet, aftenskoler, lejrskoler og andre så også kan se ideen i projektet, er vi godt i gang,” mener Edvard Køhrsen.

Jonna Bachers vurdering er da også, at ejerforeningens medlemmer vil være positivt stemt overfor både en genåbning og ideen om, at flere kan benytte det.

”I bestyrelsen forestiller vi os, at badelandet på visse tidspunkter kan være åbent for alle – forstået på den måde, at alle kan købe en billet og hoppe i. Det vil dog kræve, at vi ansætter en livredder, hvilket er dyrt.”

”Men måske ligger mulighederne lige netop i et mix af et medlemsskab med kontingent, der giver adgang hele året, mens en helt almindelig entrébillet kan være nok på andre tidspunkter, hvor der så er en livredder til stede,” forklarer Jonna Bacher.

Alligevel kan et badeland dog næppe stå alene. Det mener både Jonna Bacher og Edvard Køhrsen, der gerne ser, at nye faciliteter som eksempelvis udendørs spabad og sauna bliver tænkt med ind i planerne.

Sammen med badelandet overtog ejerforeningen i sin tid desuden receptionen, restauranten og sportshallen ved hotellet. Også de faciliteter lå en overgang øde hen, men er nu i drift igen.

”Reelt mangler vi altså kun at få nyt liv i badelandet – og det er et meget stort ønske for os, at det lykkes denne gang,” fortsætter Jonna Bacher.

Hun kan endnu ikke sige, hvornår bestyrelsen kan være på plads med en tidsplan for en eventuel genåbning, men slår fast, at der bliver arbejdet med sagen.

 

 

Eventpladsen i Nordby får en overhaling til 650.000 kroner

FORLIG – Eventpladsen ved lystbådehavnen i Nordby skal have en ’overhaling’ og en opgradering til 650.000 kroner i løbet af 2018. Til gengæld bliver der alligevel ikke råd til at sætte altaner på lejlighederne i Sundhedshuset på Fanø. Det er resultatet af et helt nyt budgetforlig, der er indgået mellem de 11 medlemmer af Fanø Byråd.

Præcis hvad, der skal ske med Eventpladsen og de omkringliggende arealer, er endnu ikke afgjort. I den kommende tid vil den side af sagen blive drøftet med de forskellige brugere af pladsen. Men at der skal ske noget ligger altså helt fast, efter at de 11 medlemmer af byrådet i fuld enighed har indgået et nyt budgetforlig. Den nye aftale afløser det forlig, der blev indgået så sent som den 11. september.

”Efter det første forlig har vi haft en høringsfase, og vi har haft et offentligt informationsmøde om budgettet,” fortæller Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste.

Hun er – lige nu og i hvert fald frem til årsskiftet, hvor et nyvalgt byråd træder sammen – formand for det kommunale udvalg for erhverv, natur og teknik – altså det udvalg, der i første omgang skal tage sig af problemerne med pladsen.

”I forbindelse med høringen har vi fået tilkendegivelser om, at der er problemer på Eventpladsen. Derfor har vi drøftet sagen igen, og det har altså resulteret i et nyt forlig, hvor vi afsætter en pulje på 650.000 kroner til en opgradering af pladsen,” fortsætter udvalgsformanden.

Hvad det mere konkret er for problemer, og hvordan de skal blive løst, kan Kristine Kaas Krog dog ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Men en af udfordringerne er, at der samler sig vand på pladsen, så den sumper til.

”Derfor lægger vi også op til en tæt dialog med de personer og foreninger, der bruger arealerne. Det vil forhåbentlig give os klarhed over, hvilke problemer, der er og hvad der skal til for at få dem løst.  I forbindelse med de forskellige arrangementer bliver der jo rejst telte, og der skal slås pløkke i jorden. Videre bliver der leveret udstyr og materialer, der kommer i lastbiler for bagefter at blive flyttet rundt med tunge maskiner. Alt det skal pladsen kunne håndtere – og selv om de afsatte penge først er til rådighed i 2018, kan den dialog jo godt gå i gang med det samme,” mener Kristine Kaas Krog.

Senest var Eventpladsen i Nordby rammen om årets store strikkefestival, der trækker i tusindvis af gæster til Fanø. Tidligere på året var det den store musikevent – Fanø Vesterland – der rykkede ind med masser af musik og et stort publikum, men også arrangementer som sommerens ’Vild med Vand’-weekend m.fl. benytter sig af eventpladsen. Med sin smukke beliggenhed lige ud til Vadehavet er den i det hele taget tænkt som en flot og stemningsfyldt ramme for nye begivenheder og tiltag på Fanø.

Borgmester: Uacceptable forhold på M/B Sønderho

FÆRGEFART – Mens efteråret for alvor er ved at gå i land på Fanø, har rederiet Færgen skåret ned på sejladsen med de to bilfærger ’Fenja’ og ’Menja’. I stedet er det nu motorbåden ’Sønderho’, der pløjer sig gennem bølgerne på en del af afgangene, og det er Fanøs borgmester, Erik Nørreby, slet ikke tilfreds med.

”Med den stigning, der har været i overfartstallene efter delvis indførelse af landsvejsprincippet, er det uforståeligt, at der stadig sejles med Sønderho,” skriver Erik Nørreby i et brev til rederiet.

Han fremhæver i den forbindelse, at Fanø Kommune får mange negative henvendelser fra pendlere, der klager over, at de ikke kan få deres cykler med færgen. Overfor Fanø Posten peger Erik Nørreby desuden på, at ’Sønderho’ efterhånden er en ældre dame, der i forvejen sejler på dispensation.

”Den er ikke indrettet til handicappede, den har kun plads til et begrænset antal cykler og slet ikke plads til biler. Derfor har ventetiden for bilister ved færgelejet i Nordby allerede flere gange – efter overgangen til efterårets sejlplan – været på over en time,” fortæller borgmesteren.

”Det er meget uheldigt. Vi ønsker at øge bosætningen, ligesom vi ønsker at styrke den turisme, der allerede er i fremgang. Desuden er det ikke mindst håndværkere og varebiler med ærinde på Fanø, der bliver ramt af de færre afgange med bilfærgerne,” fortsætter Erik Nørreby.

I sit brev gentager borgmesteren derfor også en tidligere opfordring til rederiet Færgen om, at der ikke bliver sejlet med ’Sønderho’ på morgen- og aftenafgange.

”Vi har på de seneste møder gjort jer bekendt med de problemer, der er for passagerer med cykel og passagerer med handicap. Det er helt uacceptabelt at byde passagererne disse forhold,” lyder det i borgmesterens brev, der er stillet til rederiets kommercielle direktør, Jørgen Jensen.

”Færgen har præsenteret os for en afløser for ’Sønderho’, og indtil en sådan kan indsættes, finder vi det helt nødvendigt, at de to færger, ’Fenja’ og ’Menja’, indsættes morgen og aften,” fortsætter brevet, hvori Erik Nørreby desuden slår fast, at der kun bør sejles med den 55 år gamle motorbåd i yderste nødstilfælde.

Fanø Posten har forsøgt at få en kommentar til sagen fra Rederiet, men har ikke fået en tilbagemelding inden redaktionens slutning.

Lystbådehaven kommer på den kommunale finanslov

INVESTERING – Lystbådehavnen i Nordby optræder på den kommunale finanslov – budgettet for 2018 – med en samlet udgift på knap to millioner kroner.

Samtidig har et enigt byråd besluttet, at der allerede i år bliver hentet en tillægsbevilling på 280.000 kroner i kommunekassen. Beløbet skal bruges til at vedligeholde broer ved lystbådehavnen samt til sikkerhedsudstyr på havnen.

De knap to millioner – helt præcist 1.820.000 kroner – bliver dog fulgt af et helt klart politisk krav om, at der skal være en juridisk bindende aftale med Fanø Sejlklub om, at den til gengæld vil overtage den fremtidige drift af lystbådehavnen. Det sker ud fra devisen: Ingen aftale – ingen penge…

Størstedelen af det store budgetbeløb, en million klingende kroner, er øremærket til en tiltrængt oprensning af lystbådehavnen. Den er efterhånden så tilsandet, at bådene snarere står på havnens bund end flyder på vandet.

Udgiften til en oprensning vil løbe op i et par millioner kroner, men her er det allerede aftalt, at kommunen og sejlklubben deler udgiften mellem sig.

Videre er politikerne klar til at investere 320.000 kroner i en vaskeplads ved lystbådehavnen.

Den skal sikre, at der ikke sker yderligere forurening af havnebassinet. Blandt andet ved, at det spildevand, der følger med bådejernes vedligeholdelse af deres fartøjer, ikke ender i havnen, men bliver ledt i det offentlige kloaksystem.

Sidst, men ikke mindst, vil byrådet afsætte en pulje på 500.000 kroner til at få havnen opdateret og moderniseret, så sejlklubben efterfølgende kan overtage driften.

Som omtalt i artiklen herunder har byrådets budgetforlig ført til, at den borgergruppe, der har stået bag initiativet med at opstille en ny upolitisk liste – Havnelisten – til kommunalvalget, har trukket sine planer tilbage.

Uanset om driften af lystbådehavnen i Nordby – på baggrund af byrådets budgetforlig – i fremtiden vil overgå til Fanø Sejlklub eller ej, er det dog stadig Fanø Kommune, der ejer havnen.

Derfor var der i byrådet også fuld enighed om allerede i år at hente de førnævnte 280.000 kroner i kommunekassen til vedligeholdelse af broer og sikkerhedsudstyr på havnen.

Beløbet dækker bl.a. en udgift på 130.000 kroner til levering og montering af 14 stiger med bøjler. Et arbejde, der – uden bevilling – blev sat i gang i sommerferien. Forvaltningen skønnede nemlig, at det kunne få livstruende konsekvenser, hvis ikke arbejdet blev sat i gang øjeblikkeligt.

De resterende 150.000 kroner af den kommunale tillægsbevilling gælder forankringen af broerne i lystbådehavnen. Forankringen består af i alt 43 kæder, der holder broerne på plads, men kæderne er flere steder så tærede, at en delvis udskiftning er nødvendig.

Faktisk skønner forvaltningen her, at det er tvivlsomt, hvorvidt kæderne i deres nuværende stand vil være stærke nok til at fastholde broerne i en kraftig storm.

Havnelisten har nu trukket sig ud af valgkampen

RETRÆTE – ”Politikerne har strakt hånden frem, så hvorfor kæmpe en kamp, der tilsyneladende er vundet på forhånd?”

Med den begrundelse har den nye ’joker’ i den kommunale valgkamp – Havnelisten – netop meldt ud, at den alligevel ikke stiller op til valget i november.

Det oplyser talsmanden for Havnelisten, John Nielsen, der også er formand for Fanø Sejlklub. Han taler på vegne af den gruppe borgere, der gennem de seneste måneder har arbejdet på at få den nye liste stablet på benene – en liste, hvis eneste mærkesag i givet fald ville være at fremme ’det maritime miljø’, på Fanø.

Stridens kerne har hele tiden været lystbådehavnen i Nordby.

Den er sandet til og skal renses op for et millionbeløb, ligesom sejlklubben mener, at Fanø Kommune, der ejer havnen, ikke har levet op til sine forpligtigelser med hensyn til den nødvendige vedligeholdelse og opdatering.

På sin side kræver Fanø Kommune, at sejlklubben – via en juridisk bindende aftale – skal forpligte sig til at overtage driften af lystbådehavnen.

”I den forbindelse har vi haft flere møder med Fanø Kommune. Endnu er vi ikke helt på plads med en aftale, men det ser fornuftigt ud.”

”Fanø Kommune agter tilsyneladende at opfylde vores ønsker, både når det gælder en uddybning og en modernisering af havnen. Derfor ser vi ingen grund til at fortsætte arbejdet med Havnelisten,” fortsætter John Nielsen.

Her og nu har han ingen kommentarer til kravet om en juridisk bindende aftale, der skal forpligte sejlklubben til at stå for havnens drift i fremtiden, når først moderniseringen og oprensningen er gennemført.

”Som sagt er vi ikke færdige med at forhandle – og de forhandlinger skal ikke foregå gennem Fanø Posten eler andre medier,” lyder det fra sejlklubbens
formand.

For ganske kort tid siden inviterede Havnelisten til opstillingsmøde, og her blev der sat navne på et par kandidater til kommunalvalget – herunder John Nielsen selv.

”Men med de positive forhandlinger, vi indtil videre har haft med Fanø Kommune, er det tvivlsomt om vi stadig har en mærkesag. Spørgsmålet er så, om Havnelisten reelt er købt eller solgt, men det vil de afsluttende forhandlinger vise,” slutter John Nielsen.

Miljølisten kan kun mønstre en enkelt kandidat til byrådsvalget

VALG – Ét navn. Det er, hvad der bliver at vælge imellem for de borgere, der ønsker at sætte deres kryds ved Miljølisten, når valgurnerne kalder til kommunalvalg den 21. november. Det navn er Niels Heinel, og dermed har listen altså også kun mulighed for at få en enkelt kandidat valgt.

Listens andet, nuværende byrådsmedlem, Else Møller, har valgt ikke at genopstille, og Niels Heinel oplyser, at det ikke har været muligt at finde andre kandidater.

”For mange, især de lidt yngre, kan det være svært at overskue en opgave, der strækker sig fire år frem i tiden. Det mærker vi, og det er vi næppe alene om, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at Miljølisten ikke har mere på hjerte. Vi er slet ikke færdige med arbejdet,” fastslår Niels Heinel, der selv har siddet i byrådet gennem fire perioder.

”Vi har prøvet det før. Miljølisten har været repræsenteret i Fanø Byråd siden 1978, bortset fra en periode fra 1994 til 1997, hvor vi holdt en ’frivillig pause’ – også på det tidspunkt, fordi der ikke var de fornødne kandidater at trække på. Sådan går det lidt op og lidt ned”.

Niels Heinel fortæller videre, at Miljølistens virke er solidt forankret hos Fanø Miljøforening, hvor der er stor opbakning til den politiske indsats. Derfor har han heller ingen betænkeligheder ved – i givet fald – at blive listens eneste repræsentant i det nye byråd.

”Jeg har en betydelig erfaring og som nævnt en solid opbakning fra mit bagland. Samtidig ser jeg Miljølisten som et klart alternativ og nødvendig i forhold til et måske broget kommunalvalg 2017. Det tror jeg også, vælgerne gør. I hvert fald fik vi 264 stemmer ved valget i 2013,” fortsætter Niels Heinel.

Af de 264 krydser til Miljølisten ved sidste valg var der 115 personlige stemmer til Niels Heinel, som i det nuværende byråd sidder for bordenden i Børne- og Kulturudvalget ligesom han er medlem af Økonomi- og Planudvalget. Hans ’listefælle’, Else Møller, er i øjeblikket også medlem af Børne- og Kulturudvalget og sidder samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, men har altså ikke ønsket at genopstille.

”Jeg er ansat i et mindre, privat firma, hvor det er svært at få alle møder indpasset i hverdagen. Derimod vil jeg stadig være aktiv i Miljøforeningen,” oplyser hun.

Realen bliver fritaget for huslejebetaling indtil 2019

ØKONOMI – Den selvejende institution Realen i Nordby, også kendt som Kulturhuset på Fanø, skal fortsat ikke betale husleje til Fanø Kommune, der ejer bygningerne på Niels Engersvej. I hvert fald kommer der ingen kommunal opkrævning før tidligst fra januar 2019. Derimod skal institutionen stadig selv betale de forskellige forbrugsafgifter.

Det har et flertal på otte af byrådets 11 medlemmer bestemt. De tre, der stemte imod at fritage Realen for husleje, er de to konservative ’byrødder’, Kjeld Nielsen og Christian Lorenzen samt SF’s Karen Jeppesen. Dermed bliver den hidtidige aftale om huslejefritagelse mellem Realen og Fanø Kommune forlænget. Den oprindelige aftale blev indgået i efteråret 2016.

Kjeld Nielsen og Christian Lorenzen finder, at aftalegrundlaget mellem Fanø Kommune og Realen er for uklart, mens Karen Jeppesen mener, at kulturhuset må dele vilkår med andre udlejningssteder, som eksempelvis forsamlingshuse, hvor der bliver betalt hus- eller lokaleleje.

Med beslutningen siger byrådets flertal reelt farvel til en årlig lejeindtægt på 175.000 kroner. Men det sker på en rigtig god baggrund, mener i hvert fald Miljølistens Niels Heinel, der er formand for det kommunale Børne-
og Kulturudvalg.

På byrådsmødet mindede han om, at Realen i sin nuværende struktur kun har et lille år ’på bagen’ – primært som spillested, men også med andre kulturelle aktiviteter som foredrag, stand-up og senest kunstudstillinger, på programmet. Samtidig påpegede han, at Realen, som alle andre aktiviteter på Fanø, bliver drevet af ulønnede, frivillige ildsjæle.

”Realen er altså ikke et forsamlingshus og skal ikke sammenlignes med forsamlingshuse. Realen er – efter de vedtægter, byrådet har godkendt – primært et spillested med relaterede, kulturelle aktiviteter, og Realen bliver ikke lejet ud til private fester,” understregede Niels Heinel.

”Funktionen og opgaven er altså tydeligt defineret, og Realen skal under ingen omstændigheder konkurrenceforvride opgaver og indhold med forsamlingshuse eller andre – hverken i Nordby, i Rindby eller i Sønderho,” fortsatte udvalgsformanden.

”Samlet set er Realen godt på vej. Den selvejende institution har indtil videre vist sig bæredygtig. Derfor giver det mening at fortsætte og ikke kvæle initiativet på nuværende tidspunkt,” sluttede Niels Heinel.

Sophie Løhde besøger Fanø Kommune

INSPIRATION – Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) besøger torsdag den 12. oktober Fanø Kommune. Det sker for at hente inspiration til arbejdet med regeringens nye sammenhængsreform.

Ministeren skal besøge Sundhedshuset, Fanø Plejecenter og den nyetablerede Nyttehave.

I Sundhedshuset bliver hun budt velkommen af borgmester Erik Nørreby samt af formanden for Social- og Sundhedsudvalget Johan Brink Jensen, der vil fortælle om det tværsektorielle samarbejde i Sundhedshuset samt organiseringen af det kommunale velfærdsområde.

Fra Sundhedshuset går turen videre til Fanø Plejecenter, hvor temaet er frivilligt arbejde for ældre. Her skal Sophie Løhde bl.a. mødes med én af de frivillige ildsjæle fra Cyklens Venner og ministeren har sagt ja, til en tur på de meget populære duocykler.

”Vi er glade for, at Sophie Løhde tager udfordringen op og cykler sammen med en af de frivillige,” fortæller Johan Brink Jensen, der tilføjer, at Nyttehaven faktisk samme dag holder sin officielle indvielse.

I haven skal ministeren høre om initiativet fra bl.a. haveværter og Ældre Sagen – og Erik Nørreby glæder sig til at vise Sophie Løhde rundt.

”Nyttehaven er et enestående projekt etableret for puljemidler i et partnerskab mellem Ældre Sagen på Fanø og Fanø Kommune. Den er et godt eksempel på et samskabende projekt til glæde for forskellige målgrupper,” mener Erik Nørreby.

Nyt budgetforlig sikrer opgradering af eventpladsen

Den kun cirka to uger gamle budgetaftale er allerede afløst af en ny

BUDGET – For kun cirka to uger siden blev der indgået et budgetforlig blandt de 11 medlemmer af byrådet på Fanø. Den aftale nåede ikke at blive ret gammel. Nu er der nemlig indgået et helt nyt, politisk forlig – om end der dog stadig er tale om et forlig, der bærer samtlige ’byrødders’ underskrift.

Den væsentligste ændring i forhold til den første budgetaftale er, at der nu bliver afsat 650.000 kr. til en opgradering af ’Eventpladsen’ og de omkringliggende arealer ved lystbådehavnen i Nordby.

Præcist hvad der skal ske med pladsen og området i det hele taget, er endnu ikke oplyst. Det ligger dog fast, at der har været rejst kritik af pladsens nuværende tilstand.

Eventpladsen har senest været en del af rammen om årets store strikkefestival, der nåede at blive udsat for massivt uvejr med blæst og regn, allerede inden åbningsdagen oprandt. Tidligere på året var det en anden festival, nemlig Fanø Vesterland, der indtog området med masser af musik, men også arrangementer som ’Vild med Vand’ har brugt pladsen i løbet af de seneste måneder.

Det nye forslag til ’finanslov 2018’ for Fanø Kommune er kommet i stand efter en gennemgang af de svar, der er kommet ind i høringsperioden – og med den politiske enighed in’mente, kan det nye forslag ventes endeligt vedtaget, når politikerne har det til anden behandling den 9. oktober.

 

Top